All posts tagged "Årsrapport"

 • Resenärerna är nöjda med sina serviceresor

  Resenärerna är nöjda med sina serviceresor, men satsning krävs för ökad trygghet. De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer, 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med...

  • Posted februari 18, 2024
  • 0
 • Situationen för mänskliga rättigheter i Sverige

  Trots klimatnödläget har Sverige tagit ett steg tillbaka i sitt klimatarbete. Klimataktivister som ägnat sig åt civil olydnad dömdes oproportionerligt hårt. Beslutet att ge grönt ljus till en gruva i Gállok visar på bristande respekt för urfolksrätten....

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Allt fler återvänder till kollektivtrafiken

  Hela 81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad, marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin....

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin. Det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans utveckling som sammantaget visar att vi i...

  • Posted mars 24, 2022
  • 0
 • Klimatpolitiska rådet är tydliga – klimatpolitiken måste skärpas

  Idag släppte Klimatpolitiska rådet sin årsrapport som granskar hur regeringen arbetar för att nå klimatmålen. Fokus ligger på hur klimatomställningen ska snabbas på genom en mer aktiv politisk styrning. Regeringen gör inte tillräckligt för att nå klimatmålen...

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • Nöjda och punktliga resenärer inom färdtjänst och sjukresor

  Allt fler resenärer inom färdtjänst och sjukresor använder digitala tjänster vid bokning av resa, nöjdheten och punktligheten ligger fortsatt på hög nivå. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik. Undersökningen...

  • Posted februari 10, 2022
  • 0
 • Allvarlig utveckling trots bottenår för den högerextrema miljön i Örebro län

  Antalet högerextrema aktiviteter i Sverige som helhet minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister. Det visar Stiftelsen Expos årsrapport. – Den rasideologiska miljön har...

  • Posted maj 11, 2021
  • 0
 • Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0
 • MSB genomförde fler insatser än någonsin under 2020

  Varje år summerar MSB insatsverksamheten i en insatsrapport. Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än någonsin – hela 260 stycken internationellt och nationellt. – Ökningen beror framförallt på att vi har genomfört fler insatser i Sverige...

  • Posted februari 28, 2021
  • 0
 • Allt fler barn söker stöd hos Bris

  Nu släpps Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av...

  • Posted mars 16, 2019
  • 0