MSB genomförde fler insatser än någonsin under 2020

By on 28 februari, 2021
Arkivbild.

Varje år summerar MSB insatsverksamheten i en insatsrapport. Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än någonsin – hela 260 stycken internationellt och nationellt.

– Ökningen beror framförallt på att vi har genomfört fler insatser i Sverige än tidigare och det är på grund av hanteringen av covid-19 men också släckningsinsatserna i samband med sommarens skogsbränder, säger Petronella Norell, enhetschef på MSB.

En del av MSB:s uppdrag är arbetet med insatser såväl nationellt som internationellt. Utanför Sveriges gränser kan det exempelvis handla om att stötta människor som är drabbade av konfliktsituationer eller där man tvingas hantera konsekvenserna efter naturkatastrofer. De internationella insatserna kan pågå både på kort och lång sikt. 

Några av de internationella insatserna som MSB genomfört under 2020 är:

  • Översvämningsskydd till översvämningsdrabbade Ukraina,
  • Sjukvårdsmateriel till Libanon efter en kraftig explosion i Beirut,
  • Materiellt stöd till en flyktingläger i Grekland som drabbades av bränder.

MSB har också genomfört insatser som ska öka förmågan i andra länder och hos internationella aktörer att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och katastrofer. I det arbetet har myndigheten ytterligare stärkt länder som Irak, Bangladesh, Nepal, Kambodja och Filippinerna.

– En stor del av de internationella insatserna var humanitära. De största under året var de stora boende- och kontorsinsatserna i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och i Demokratiska republiken Kongo. Insatsen i Centralafrikanska republiken bygger boende- och kontorslösningar till FN-organ på fyra olika platser i landet. Det resulterar i ungefär 160 arbetsplatser och ett 70-tal boendeplatser samt lagerlokaler för FN-systemet på plats, säger Petronella Norell, chef för enheten för internationella insatser och civilskydd.

Insatser i Sverige
I Sverige har MSB under året stöttat andra myndigheter och organisationer, exempelvis i pandemins spår, med:

  • Förstärkning av personal
  • Uppbyggnad av tält som extra lokal för testning av covid-19
  • Hemtagning av utlandssvenskar
  • Underlättat för samtliga 290 kommuner att använda sig av frivilligorganisationer till exempel för att stödja äldre personer med enkla ärenden som att handla
  • Mäklat kritiska resurser som handsprit, ansiktsskydd, nitrilhandskar och bisättningssäckar till behövande myndigheter och organisationer.

Andra återkommande insatser som MSB gjort nationellt är exempelvis att stötta med flygande förstärkningsresurser till bränder i skog och mark.

– Under perioden 23 april till 20 september fick MSB begäran om önskat luftburet stöd, det vill säga helikoptrar och mindre skopande flygplan, till mer än 60 bränder i skog och mark. 

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login