Allt fler barn söker stöd hos Bris

By on 16 mars, 2019
Bris rapport 2019:1 - Bris årsrapport för 2018

Nu släpps Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa. Rapporten lyfter ett antal utmaningar Bris ser och pekar på möjliga lösningar för att förbättra barns situation i Sverige.

”Jag vet inte vad det är för fel på mig, för något fel måste det vara, något fel då jag mått dåligt så jävla länge. Jag är less på att må dåligt, less på att aldrig kunna andas ut på riktigt.”

Under 2016-2018 ökade antalet kontakter till Bris med 8 procent. Rapporten bygger på 77 500 telefonsamtal, chatt och mej från barn och unga till Bris under åren 2016-2018, samt aktuell forskning. Den tar upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för, allt från psykisk ohälsa, familjekonflikter, funderingar kring att vara ung, till kärlek och vänner.

Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos Bris har genomgående varit psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag med familjen och skolan. En slutsats i rapporten är att barns utsatthet i skolan har ökat och att många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.

– Bris får varje dag ta del av barn och ungas berättelser om utsatthet i vardagen. Det handlar om ångest som förlamar och skrämmer, om att inte längre orka leva, frågor om var gränsen för övergrepp och kränkningar går och om att barn och unga inte vet var de kan få stöd. Det är allvarligt och samhället behöver organiseras så att barn får stöd i att hantera alla de påfrestningar livet kan innebära, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Rapporten visar en oroande utveckling inom några områden:

  • Barns utsatthet i vardagen ökar – ökade vittnesmål om våld, övergrepp och kränkningar. 
    Samtal till Bris från barn som söker stöd på grund av våld har ökat med 31 procent under 2016-2018. Det är stora ökningar av samtal om fysiskt och psykiskt våld, om sexuella övergrepp och om mobbning. 48 procent fler kontaktar Bris angående mobbning, vilket går i linje med Folkhälsomyndighetens studie Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 där allt fler barn uppger att de utsatts för mobbning. Bris ser att trygghetsarbetet i skolan därför behöver stärkas.
  • Den psykiska ohälsan är utbredd och allvarsgraden i samtalen ökar. 
    Under 2016-2018 har Bris haft över 28 000 kontakter med barn och unga som sökt stöd på grund av psykisk ohälsa. De senaste tre åren har samtalen om självmordstankar ökat med 66 procent, självdestruktivitet med 64 procent och ätstörningar med 47 procent. En röd tråd i samtalen är svårigheten att få hjälp. Här krävs snabba politiska reformer, stärkta tidiga insatser och stöd för de barn och unga som mår dåligt här och nu.
  • Tilltagande brister i samhällets stöd. 
    Barn som söker stöd kopplat till samhällets stödinsatser inom socialtjänst, elevhälsan eller BUP har ökat med 36 procent. Det är alarmistiska samtal där barn berättar om brister och otillgänglighet. Stödet skiljer sig åt markant beroende på var i landet barnet bor. Bris vill se ett lättillgängligt, likvärdigt och sammanhållet samhällsstöd.

– Sverige är på många sätt ett bra land för barn, och det är positivt att barn söker kontakt och stöd. Samtidigt visar rapporten på en oroande utveckling inom flera områden, inte minst kring svårigheterna att få stöd, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login