All posts tagged "Chefer"

 • Ökning av hot och utpressning gentemot chefer

  En omfattande rapport från Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LPT), som släpptes i samband med ett panelsamtal i Almedalen den 28 juni, visar att 3 av 10 chefer har utsatts för otillåten påverkan. Det inkluderar hot, våld, trakasserier...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Tidsbrist och höga löneanspråk utmanar landets chefer

  Hur påverkar osäkra tider landets chefer i jakten på nya talanger? Rekryteringsrapporten 2023 visar att många chefer och rekryterare tampas med utmaningar, som tidsbrist och konkurrenskraftiga löner som försvårar i processen att hitta rätt kandidat. Enligt Workspace...

  • Posted juli 3, 2023
  • 0
 • 3 000 chefer är oroliga för uppsägningar

  Med svar från drygt 3 000 chefer har Byggcheferna tagit pulsen på byggkrisen just nu, hälften av alla chefer ser uppskjutna byggstarter som den största konsekvensen av krisen. Fyra av tio chefer är oroliga för att medarbetare...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Hur mår Sveriges chefer

  Nio av tio chefer i Sverige upplever att deras arbete nästan alltid är meningsfullt. Trots det har andelen chefer som gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket minskat något sedan 2019, från 62 till 59 procent....

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Hur ser jämställdheten ut bland cheferna i Örebro

  I näringslivet är det fortfarande vanligare att chefen är en man, desto högre upp hierarkin man kommer desto mindre jämställt blir det. I offentlig sektor är däremot majoriteten av cheferna kvinnor. Det visar SCB:s statistik som Ledarna...

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Guide ska förebygga psykisk ohälsa

  Guide ska förebygga psykisk ohälsa hos unga chefer. Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv, men många upplever sämre arbetsmiljö och skattar även sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor. Det visar ny...

  • Posted april 3, 2023
  • 0
 • Manliga chefer i majoritet i 9,5 av 10 kommuner

  I 275 kommuner arbetar fler män än kvinnor i chefsposition, visar ny statistik från SCB. I elva kommuner är andelen kvinnor i chefsposition större än andelen män, enligt SCB:s yrkesregister som uppdaterats i dag. I fyra är...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Unga chefer får inte nödvändig introduktion

  Den svenska chefskåren börjar bli gammal. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer äldre, bara var fjärde chef är under 40 år. Stora pensionsavgångar gör att behovet av att både nyrekrytera och behålla chefer är stort,...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen

  Trenden är tydlig, allt fler svenska chefer har ett hållbarhetsansvar. Sju av tio chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag, dessvärre ökar inte tydligheten kring vad cheferna förväntas uppnå i samma takt. Endast hälften av cheferna...

  • Posted november 5, 2022
  • 0
 • Stora löneskillnader mellan chefer

  Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna, statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Örebro län....

  • Posted maj 21, 2022
  • 0