All posts tagged "Entreprenörskap"

 • Utökat verksamhetsstöd för studenter

  Utökat verksamhetsstöd för studenters entreprenörskap och innovation, Örebro universitet får utökat verksamhetsstöd för att kunna fortsätta utveckla arbetet att bygga upp en community för studenter som är intresserade av entreprenörskap och innovation. Kontakter mellan studenter och företag, offentlig...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Poesi på Live at Heart trots ett tufft år

  Det har varit ett tufft år för alla, inte minst för kulturbranschen. Därför känns det extra kul att poesin, Live at Heart: lyric, får ta plats på scenen även i år. Live at Heart, Sveriges största internationella...

  • Posted september 2, 2021
  • 0
 • En miljard möjligheter för tillväxt

  Vi läser ofta om de stora bolagen som gör fantastiska tillväxtresor i globala miljöer med miljardvärderingar som följd. Men alla börjar vi någonstans, och för många kan de första entreprenörsstegen vara de som definierar hur resan blir....

  • Posted juni 14, 2021
  • 0
 • Miljonsatsning på företagande och entreprenörskap

  I spåren av pandemin har behovet av att arbeta med entreprenörskap accelererat. För att lösa de utmaningar länets entreprenörer står inför har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd därför valt att satsa en miljon kronor på företagande och...

  • Posted juni 3, 2021
  • 0
 • Ny studie om drömmars roll för entreprenörskap

  Vilken roll spelar drömmeri för entreprenörskap? Hur förhåller sig dröm till handling? Och hur kan entreprenörer utveckla sin drömkraft? Det är några av de frågor som ska få sitt svar genom det 3-åriga samarbetsprojektet ”Drömkontoret” mellan Krinova Incubator &...

  • Posted september 14, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Posted juni 14, 2018
  • 0
 • Ny unik utbildning i biologi och entreprenörskap vid Örebro universitet

  En unik utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten, målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt. Idag kan steget vara stort mellan utbildning och den verklighet...

  • Posted mars 20, 2017
  • 0
 • Ny unik utbildning i biologi och entreprenörskap vid Örebro universitet

  En unik utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten. Målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt. Idag kan steget vara stort mellan utbildning och den verklighet...

  • Posted mars 20, 2017
  • 0
 • Region Örebro län deltar på mötesplats om entreprenörskap och innovation

  Entreprenörskap och innovation är viktiga delar i länets utveckling, och på morgondagens Swedish Entrepreneurship Summit är Region Örebro län en självklar aktör. – Det är en spännande samlingsplats för oss som organisation eftersom vi är intresserade av...

  • Posted februari 14, 2017
  • 0
 • Kemikalier, mobbning, entreprenörskap och skolans historia

  Hur giftiga kemikalier och kroniska sjukdomar hänger ihop, vilket stöd mobbade elever behöver, om skolan var bättre förr och vad entreprenörskap betyder för ett företag. Det är några exempel på vad lördagens alla populärvetenskapliga föreläsningar kommer att...

  • Posted februari 2, 2017
  • 0