All posts tagged "Frågor"

 • Dags att stå till svars inför Noras unga

  Nu är tillfället för ungdomarna att ställa sina frågor, direkt till Noras kommunpolitiker. Fritidsgården vid Karlsängskolan inbjuder till debattkväll inför valen till kommun, region och och riksdag. Inbjudna är de tio partier som finns representerade i Noras...

  • Posted augusti 29, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 28 augusti behandlades frågor som till exempel ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregation samt en rapport om skillnader i villkoren för förtroendevalda män och kvinnor i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma...

  • Posted augusti 28, 2018
  • 0
 • SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder

  I och med de stora bränderna i svenska skogar har många frågor uppkommit på ämnet skogsbränder. Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Anders Granström, skogsbrandforskare vid...

  • Posted augusti 2, 2018
  • 0
 • Region Örebro läns hållbarhetsarbete ger effekt

  Arbete med hållbarhetsfrågor ger effekt. Det visar redovisningar av Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Region Örebro län har minskat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt...

  • Posted maj 24, 2018
  • 0
 • Bostadskonsumenternas vanligaste frågor

  Mäklarsamfundets kundombudsman tar varje år emot över 3000 samtal från Sveriges bostadskonsumenter, det ger ett omfattande underlag som visar vilka frågor som är vanligast i samband med bostadsaffären. Underlaget ger också en fingervisning om marknadsläget. Under 2017...

  • Posted mars 24, 2018
  • 0
 • Vad vill hyresgäster ha hjälp från Hyresgästföreningen med

  Brister i lägenheten, överlåtelser av lägenhetskontrakt och uthyrning i andra hand. Det är några av de vanligaste frågor som landets hyresgäster har ställt till Hyresgästföreningens rådgivning 2017. Över 60 000 ärenden hanterades förra året. Den vanligaste grupp...

  • Posted februari 17, 2018
  • 0