All posts tagged "Jordbruksverket"

 • Jordbruksverket vill se bredare lösningar

  Jordbruksverket vill se bredare lösningar för att säkra veterinär service. Tillgång till veterinär service dygnet runt över hela landet har avgörande betydelse, såväl för djurskydd och smittskydd som för livsmedelsproduktionen, det civila försvaret och en levande landsbygd. Det...

  • Posted april 1, 2023
  • 0
 • Utvärderingen av livsmedelsstrategin visar på ökad produktion

  Utvärderingen av livsmedelsstrategin visar på ökad produktion och små förändringar i lönsamhet. Den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin, som visar utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021, visar på en ökad produktion i livsmedelskedjan som helhet och...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Marknaden påverkas av en orolig omvärld

  Marknaden för kött, ägg och mejeriprodukter påverkas av en orolig omvärld. Utvecklingen av animaliemarknaden 2022 varierade mellan olika sektorer, men samtliga påverkades av höga produktionskostnader och sviktande efterfrågan på produkter med högt pris. Den totala köttproduktionen minskade samtidigt...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0
 • Halv miljard till goda idéer för de gröna näringarna

  Nu finns över en halv miljard kronor att söka för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgård och rennäring. För den med rätt idé och rätt partners finns möjlighet till full finansiering. – Det är många personer i de gröna...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Slakten av gris den högsta sedan 2011

  Slakten av gris den högsta sedan 2011, övriga animalier minskar.  Jordbruksverket har publicerat en statistikrapport om animalieproduktionen för helåret 2022, den visar att slakten av flera djurslag minskar. Det djurslag som går mot strömmen är gris, där...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Slakten av gris den högsta sedan 2011

  Idag har Jordbruksverket publicerat en statistikrapport om animalieproduktionen för helåret 2022. Den visar att slakten av flera djurslag minskar. Det djurslag som går mot strömmen är gris, där slakten är den högsta sedan 2011. Invägningen av mjölk...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Årets ansökan om jordbrukarstöd har öppnat

  Den 9 februari öppnade årets ansökan om jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag att söka är den 13 april. 2023 är starten på en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren. Jordbrukarstöden är...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Svenskt jordbruk visar stabilitet i en orolig värld

  Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att varje månad ge en lägesbild för svenskt jordbruk, rapporteringen ska visa hur produktion och lönsamhet utvecklas. Man har nu lämnat den första lägesbilden som beskriver situationen i januari 2023...

  • Posted februari 6, 2023
  • 0
 • Potatis, morötter, jordgubbar och vete blir inte mat

  Så mycket potatis, morötter, jordgubbar och vete blir inte mat, fyra nya rapporter från Jordbruksverket visar att betydande mängder potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete inte blir mat. Det handlar om livsmedelsförluster på gårdar, packerier och kvarnar när...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • Här är de vanligaste hundnamnen i Örebro län

  Här är de vanligaste hundnamnen i Örebro län just nu. Molly är det vanligaste hundnamnet i Örebro län, precis som i riket som helhet, enligt färsk data från Jordbruksverket. Molly är just nu det vanligaste hundnamnet i landets...

  • Posted januari 24, 2023
  • 0