Jordbruksverket vill se bredare lösningar

By on 1 april, 2023
Jordbruksverket anser att det krävs kraftigt ökade resurser till veterinär beredskap så att det står i proportion till den samhällsnytta beredskapen utgör.
Foto: Urban Wigert

Jordbruksverket vill se bredare lösningar för att säkra veterinär service. Tillgång till veterinär service dygnet runt över hela landet har avgörande betydelse, såväl för djurskydd och smittskydd som för livsmedelsproduktionen, det civila försvaret och en levande landsbygd.

Det krävs därför kraftigt ökade resurser till veterinär beredskap så att det står i proportion till den samhällsnytta beredskapen utgör. Det är huvuddragen i Jordbruksverkets remissvar till betänkandet ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”.

Jordbruksverket har sedan 2020 efterfrågat en utredning med syfte att utreda hur den veterinära servicen kan utformas för att anpassas till den verklighet som råder med en brist på veterinärer och framförallt veterinärer som vill arbeta beredskap.

I november 2022 presenterade regeringens särskilda utredare förslag för en långsiktigt hållbar djursjukvård som sedan har skickats på remiss av regeringen.

Mer krävs för att lösa problemen

I Jordbruksverkets remissvar konstaterar vi att vi delar utredningens syn att det krävs åtgärder för att säkra den veterinära servicen. Däremot bedömer vi att frågan inte har utretts tillräckligt brett. Slutsatsen är att utredningens förslag inte löser dagens problem, särskilt som utredningens förslag är att minska den veterinära servicen nattetid.

– Vi ser tillgång till veterinär service i hela landet, dygnet runt, som avgörande utifrån flera olika perspektiv. Det är en förutsättning för att kunna leva upp till djurskyddslagstiftningen, kunna säkra ett gott smittskydd och stödja företagen på landsbygden. I slutändan handlar det om att värna våra djur och säkra vår livsmedelsförsörjning både i fredstid och vid störda förhållande, och att möjliggöra en levande landsbygd såklart, säger Helena Elofsson, djurskyddschef.

Satsning på veterinära resurser krävs

Jordbruksverket bedömer att det som behövs är en satsning på veterinära resurser i samhället så att dessa står i proportion till de samhällstjänster som veterinärerna i dag står för. Det behöver vara attraktivt för statliga och privata veterinärer att arbeta med dessa uppgifter dygnet runt i hela landet.

De privata veterinärerna är den största veterinära resursen i landet och Jordbruksverket anser att de behöver användas effektivare i beredskapsarbetet.

– Vi bedömer därför att det är av största vikt att det blir mer attraktivt för privata veterinärer att delta i beredskapsarbetet. Jordbruksverket anser också att de privata aktörernas roll och ansvar behöver utredas ytterligare utifrån Sveriges höga ambition när det gäller djurskydd och de högt ställda kraven på veterinär service, säger Anna Clarin, enhetschef.

Positivt med skyddade titlar och fler händer

Utredningen presenterar även ett antal andra förslag och ett av dessa är att stärka yrkestitlar inom djursjukvården. Jordbruksverket är positivt till dessa förslag, liksom de olika förslag som syftar till att minska bristen på djurhälsopersonal. Det handlar bland annat om fler utbildningsplatser på veterinär- och djursjukskötarutbildningen, snabbare vägar in i arbete för veterinärer från tredje land samt möjligheter till journalföring på engelska.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login