All posts tagged "Mälardalens högskola"

 • Ny design skapar jämlik lek bland förskolebarn

  Ny forskning från Mälardalens högskola visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering. – Egentligen är det ganska enkelt, men man måste...

  • Posted augusti 27, 2019
  • 0
 • Ny webbplats ska ge ökad livskvalitet för äldre

  Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur organisationerna kan använda webbplatsen...

  • Posted augusti 16, 2019
  • 0
 • Lokala bakterier renar avloppsvatten effektivare

  Bakterier som renar avloppsvatten är inget nytt. De används redan för att få bort kvävet från urinen, eftersom kvävet kan orsaka övergödning i sjöar och hav. För drygt 20 år sedan upptäcktes en bakterie som kan göra...

  • Posted juli 8, 2019
  • 0
 • Internet ska göra äldre mindre ensamma

  Att som äldre person vara socialt isolerad och uppleva ensamhet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Nu ska forskare vid Mälardalens högskola (MDH), genom Samhällskontraktet, utveckla en webbplattform som ska minska äldre personers sociala isolering...

  • Posted maj 5, 2019
  • 0
 • Ny forskning: 11-åringarna ser den svenska historien som sin – oavsett bakgrund

  Didaktikforskning vid Mälardalens högskola visar att det i barns uppfattning av historien, och sin egen plats i samhällets historiekultur, inte finns några ”vi och dem”, utan endast olika ”vi och vi”. – Eleverna uppfattar att de tillhör...

  • Posted september 30, 2018
  • 0
 • Ny app ska stärka barns delaktighet

  Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att öka barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Forskarna ska utveckla en app, med syfte att göra det tryggare och enklare för barn att vara aktiva i utredningsprocessen. – Att öka...

  • Posted september 22, 2018
  • 0
 • Forskning ska bidra till ökat välbefinnande för äldre

  Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska göra en jämförande studie mellan Sverige och Indien i syfte att ta fram en ny arbetsmodell för vårdpersonalens arbete med aktivt åldrande. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte och det indiska forskningsinstitutet Indian...

  • Posted september 19, 2017
  • 0