Ny webbplats ska ge ökad livskvalitet för äldre

By on 16 augusti, 2019

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur organisationerna kan använda webbplatsen för att förbättra sina gemensamma processer för att införa ny teknik. 

Välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med att befolkningen blir allt äldre. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver att man förstår hur olika delar hänger ihop. Det är många som behöver involveras i processen: användare, ingenjörer samt verksamheter, till exempel äldreomsorgen, som avgör hur tekniken presenteras, introduceras, används, kontrolleras och följs upp.

– Här kommer vi att kunna erbjuda kommuner och hjälpmedelscentraler ett stöd för att hitta processer som på ett bra sätt involverar alla inblandade och gör nytta av deras respektive kunskap, säger Lucia Crevani, projektledare och docent i företagsekonomi vid MDH.

I det så kallade IVRIS-projektet (Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan) kommer MDH tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland att undersöka hur Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen kan använda sig av webbplatsen co-wt.se. Målet är att skapa en så effektiv innovationsprocess som möjligt kring välfärdstekniken.

– Alla inblandade har olika typer av kompetenser, och dessa kompetenser behöver föras samman. Samtidigt är det viktigt att alla förstår vilka olika behov som finns, i alla led. Först då får man en förståelse för hela sammanhanget. Vi vill försöka utveckla nya metoder och skapa en drivkraft inom de olika organisationerna för att de ska samverka mer, säger Lucia Crevani.

Forskningen sammanför sociala och tekniska perspektiv
Projektet bygger på det avslutade SInS-projektet (Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan) där projektgruppen arbetade fram webbplatsen co-wt.se. Webbplatsen är flexibel och kan användas av olika organisationer.

I projekten, som båda är finansierade av Vinnova, har man fört samman både sociala och tekniska perspektiv, vilket är relativt unikt i den här typen av forskning.

– Det finns även olika intressen och olika synsätt hos de äldre samt inom den privata respektive offentliga sektorn. Det vi har försökt att göra är att synka ihop dem på ett bra sätt, säger Lucia Crevani.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login