All posts tagged "Stockholms universitet"

 • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

  Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid...

  • Posted september 5, 2020
  • 0
 • Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende

  Utdöendet av förhistoriska djurarter som grottlejonet, den ullhåriga mammuten och den ullhåriga noshörningen vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans expansion över världen. Ny genforskning publicerad i Current Biology visar att åtminstone den ullhåriga...

  • Posted augusti 15, 2020
  • 0
 • Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap

  Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar. En central komponent i systemet...

  • Posted augusti 8, 2020
  • 0
 • Dofter styr malariamyggans fortplantning

  Nytt genombrott i forskningen kring malariamyggans fortplantningsprocess visar att hanmyggor i stora svärmar attraherar honor genom att avge speciella dofter. Resultaten, som nu publicerats i Nature Ecology & Evolution, kan ge nya möjligheter att bekämpa spridningen av...

  • Posted augusti 8, 2020
  • 0
 • Ny studie har kartlagt översvämningar i Europa under 500 år

  Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny studie i Nature. Bakom forskningen står 42 europeiska universitet och analysen är den första som har jämfört översvämningar över...

  • Posted juli 23, 2020
  • 0
 • Olika ägg föredrar olika spermier

  Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns....

  • Posted juni 13, 2020
  • 0
 • Återvinning av batterier förenklas med ny metod

  En ny metod för att återvinna gamla batterier kan ge bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier (NiMH). Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet. – Med den nya metoden kan det återvunna materialet direkt användas...

  • Posted maj 30, 2020
  • 0
 • Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

  För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som...

  • Posted februari 19, 2020
  • 0
 • Ny forskning visar hur malariaparasiter tar upp socker

  Forskare vid Stockholms universitet har nu i detalj kunnat visa hur malariaparasiter tar upp socker, en upptäckt som kan leda till bättre läkemedel mot malaria. Forskningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature. Socker är en grundläggande...

  • Posted februari 2, 2020
  • 0
 • Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier

  Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner. Det visar en ny studie från Institutet för social...

  • Posted januari 20, 2020
  • 0