All posts tagged "Uppföljning"

 • Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

  Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av...

  • Posted december 12, 2021
  • 0
 • Vanligt med förhöjda radonhalter i svenska skolor – uppföljande mätningar behövs

  Ny statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 visar att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³. Statistiken bekräftar vikten av att fler skolor...

  • Posted september 22, 2021
  • 0
 • Örebro kommuns uppföljning av vård- och omsorgsboendet Berggården visar på vissa brister

  Örebro kommun har sedan augusti genomfört en uppföljning av verksamheten på vård-och omsorgsboendet Berggården, som för närvarande drivs av Norlandia Care AB. Uppföljningen, som utgår från det avtal Norlandia har med Örebro kommun, har fokuserat på områdena...

  • Posted september 8, 2021
  • 0
 • Örebro kommun följer upp åtgärder på privat vård- och omsorgsboende

  Örebro kommun har startat en uppföljning på förekommen anledning gällande vård- och omsorgsboendet Berggården, med anledning av inkomna uppgifter via media. Örebro kommun kommer följa upp tidigare klagomål för att säkerställa att Berggården fortsatt arbetar med de åtgärder...

  • Posted augusti 12, 2021
  • 0
 • Örebro kommun följer upp åtgärder på privat vård- och omsorgsboende

  Örebro kommun har startat en uppföljning på förekommen anledning gällande vård- och omsorgsboendet Berggården, med anledning av inkomna uppgifter via media. Örebro kommun kommer följa upp tidigare klagomål för att säkerställa att Berggården fortsatt arbetar med de...

  • Posted augusti 12, 2021
  • 0
 • Utökade möjligheter till uppföljning av misstänkta biverkningar

  Genom ett regeringsbeslut idag får Läkemedelsverket möjlighet att med hjälp av vaccinationsregistret komplettera ofullständiga rapporter om misstänkta biverkningar – uppgifter som tidigare eftersökts manuellt. I en hemställan tidigare i år begärde Läkemedelsverket att få ta del av...

  • Posted juni 12, 2021
  • 0
 • Ökad telefonuppföljning av hjärtinfarkt under pandemin

  Under 2020 ökade andelen sekundärpreventiva uppföljningar inom hjärtvården via telefon i Sverige från en fjärdedel till närmare hälften. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av kvalitetsregistret Swedehearts senaste årsrapport som publiceras idag. Behandlingsresultat fortsätter förbättras, trots avsaknaden av fysiska...

  • Posted april 25, 2021
  • 0
 • Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19

  Regeringen gav i november Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av vacciner mot covid-19. Detta innebär bland annat att myndigheten ska genomföra en regelbunden och återkommande registerbaserad uppföljning och fördjupade studier med mål att öka möjligheten att...

  • Posted januari 15, 2021
  • 0
 • Viktigt med långsiktig uppföljning av bentäthet efter överviktsoperation

  Forskning inom Region Örebro län visar att livskvalitén på lång sikt ökar för de som opererats för sin övervikt. Studierna visar också hur viktigt det är att vården följer upp de patienterna under lång tid. ”Vi såg...

  • Posted juni 25, 2020
  • 0