All posts tagged "Vårbudgeten"

 • Fortsatt naturvårdsslakt

  Resurser till miljö och klimat lyser med sin frånvaro i vårändringsbudgeten för 2023 som regeringen med stöd av Sverigedemokraterna presenterade i dag. – Brist på satsningar väntas få stora konsekvenser för klimat- och naturvårdsarbetet i Sverige och...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • Sverige måste investera i barns rättigheter

  Sverige befinner sig i en tuff ekonomisk tid med ökad fattigdom för barn och deras familjer. Berättelserna om familjer som riskerar att vräkas, eller som inte längre har råd med mat och kläder är just nu många....

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • För lite pengar till kriminalvården

  Stress och hög arbetsbelastning präglar kriminalvården. För få platser på landets fängelser och häkten, överbeläggningar och en hård press på både frivården. Därför hade Kriminalvården bett regeringen om 750 miljoner extra 2023 men regeringen skjuter bara till...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • Riskskatten: Kompensation till kommunsektorn är ett bra steg på vägen

  Regeringen vill inrätta en kompensation till kommuner och regioner för de extrakostnader som förorsakas av den nyligen införda riskskatten. Detta meddelades vid presentationen av den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2022 nu på morgonen. Initiativet är ett...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Vårbudgeten – ris och ros utifrån ett barnperspektiv

  Nu presenterades regeringens vårbudget. Rädda Barnen uppskattar att regeringen uppmärksammar hur barn och unga drabbats särskilt hårt av pandemin men känner oro att det ekonomiska stödet till skolan inte är tillräckligt för att skapa en stor och...

  • Posted april 17, 2021
  • 0