Fortsatt naturvårdsslakt

By on 18 april, 2023
Foto: Ola Jennersten, WWF

Resurser till miljö och klimat lyser med sin frånvaro i vårändringsbudgeten för 2023 som regeringen med stöd av Sverigedemokraterna presenterade i dag.

– Brist på satsningar väntas få stora konsekvenser för klimat- och naturvårdsarbetet i Sverige och rimmar dåligt med internationella överenskommelser. Att regeringen inte lägger fram någon havsproposition i år är också ett bakslag, menar WWF.

Skydd av skogen är ett område som får stå tillbaka. Bilden visar gammelskog. Foto: Ola Jennersten, WWF
 
Beskedet är i linje med den låga ambitionsnivå som regeringssamarbetet hitintills har visat upp på miljö- och klimatområdet.   

– Regeringens brist på handlingskraft att ta itu med de sammanflätade kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter att yttra sig i vårbudgeten. Friska och fungerande ekosystem stärker vår förmåga att tackla klimatförändringarna och förser oss med mat, vatten och pollinering, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. 

Förslag i vårbudgeten täcker inte upp för underskotten i höstas när regeringen genomförde kraftiga nedskärningar av miljöbudgeten och pengarna till skydd och skötsel av värdefull natur nästan halverades. Regeringens egna expertmyndigheter Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har sedan höstbudgeten varnat för konsekvenserna av de stora nedskärningarna. 

De fortsatt låga anslagen för både skydd av och åtgärder i värdefull natur slår negativt både på naturen och lokal sysselsättning. Tusentals jobb försvinner, inte minst på landsbygden. I strid med riksdagens antagna skogsproposition kommer skyddsvärd skog fortsatt att avverkas och hundratals skogsägare stå utan ersättning. Ett konkret exempel är bildandet av naturreservat på över 2000 hektar i Storumans kommun som inte blir av och där markägare nu anmäler skogen för avverkning.

De cirka 2,3 miljarder kronor som kommer att läggas under 2023 på skydd och åtgärder för värdefull natur är dessutom långt ifrån vad flera av partierna utlovade inför valet. I WWFs valgranskning angav Liberalerna och Moderaterna att de ville satsa 8,8 miljarder respektive 4 miljarder kronor per år.

– Regeringen aviserar i vårändringsbudgeten att de inte kommer lägga fram någon havsmiljöproposition i år vilket är olyckligt. Miljömålsberedningens betänkande innehåller många viktiga förslag för att stärka havsmiljön, säger Gustaf Lind.

– Med regeringens politik ökar utsläppen i ett läge där vi enligt den samlade vetenskapen har några få år på oss att undvika katastrofala klimatförändringar. Det är anmärkningsvärt att vårbudgeten inte innehåller insatser för att minska utsläppen, säger Gustaf Lind.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login