Riskskatten: Kompensation till kommunsektorn är ett bra steg på vägen

Av på 25 april, 2022
Arkivbild

Regeringen vill inrätta en kompensation till kommuner och regioner för de extrakostnader som förorsakas av den nyligen införda riskskatten. Detta meddelades vid presentationen av den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2022 nu på morgonen.

Initiativet är ett svar på en del av ett tillkännagivande som riksdagen gjorde när beslutet om riskskatten fattades i december 2021. Riksdagen uppmanade då regeringen att snarast lägga fram ett förslag om att kompensera kommunsektorn för de extrakostnader som beskattningen av kommunal samverkan genom Kommuninvest för med sig.

Regeringens förslag innebär att ett nytt anslag på 300 miljoner kronor, ”Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering”, förs in i statsbudgeten. Anslaget får användas för att kompensera kommuner och regioner för ökade kostnader för finansiering. Hur anslaget ska fördelas framgår inte i detta skede.

När detta förslag nu har presenterats behöver regeringen alltjämt leverera på den andra delen av det tillkännagivande om riskskatten och kommunsektorn som riksdagen gjorde i december. Riksdagen uppmanade då regeringen att senast 1 oktober 2022 återkomma med ett förslag som innebär att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre omfattas av skatten från 1 januari 2023. Regeringen klargör i vårändringsbudgeten att detta är en fråga som fortsatt bereds. 

– Vi välkomnar att kompensationen till kommuner och regioner ser ut att realiseras. Detta är ett bra steg på vägen. Men det är nu mycket viktigt att regeringen även tar det andra steget och säkerställer att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre beskattas efter 2022. Beskattningen av lågriskinstitutet Kommuninvest är – som riksdagen också konstaterar – helt orimlig, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Vi förväntar oss att regeringen levererar det förslag som behövs för att skapa en stabil och hållbar situation där kommunal samverkan genom Kommuninvest inte beskattas. Det är en fördel om förslaget läggs fram i god tid före 1 oktober. Vi går gärna in i en konstruktiv dialog med regeringen för att bidra till att hitta en lösning, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in