Torg i Örebro län med på lista över Sveriges vackraste

Av på 30 december, 2021
På listan hittar man Kopparberg på en 22a plats, Askersund på en 29e plats, Nora på en 61a plats, Örebro på en 64e plats och Lindesberg på en 70 Plats.

Vilka är Sveriges vackraste torg? Folkrörelsen och föreningen Arkitekturupproret med nära 57 000 medlemmar har under 2021 röstat fram svaret på denna fråga.

Ni har säkert alla hört talas om våra populära tävlingar där man också har utnämnt Sveriges vackraste stad (2017), Sveriges fulaste stad (2018), Sveriges vackraste byggnad (2019) och Sveriges fulaste byggnad (2020). Nedanför följer våra restips, dvs de 100 vackraste torgen i Sverige som du måste se någon gång i livet. Vilka har du redan sett? Se listan som en reseguide.

….

På listan hittar man Kopparberg på en 22a plats, Askersund på en 29e plats, Nora på en 61a plats, Örebro på en 64e plats och Lindesberg på en 70 Plats.

Här kan man läsa om placeringarna.

….

22. Kopparberg – Gruvstugutorget (330 röster)

Gruvstugutorget i Kopparberg är Sveriges tjugoandra vackraste torg.

Det första som man möter vid Gruvstugutorget är en asfalterad körbana tvärs torget fram till kyrkogården. På körbanans båda sidor finns stensättning med gångsten och på östra sidan finns parkeringsplatser. Utmed torgets båda sidor ligger friliggande rödmålade trähus lite spontant utplacerade i form av äldre en- och tvåvånings byggnader av varierande slag och ålder.

Allt sammanhållet i trevliga proportioner och material inbäddat i växtlighet. Byggnaderna inrymmer hembygdsmuseum, postkontor, poliskontor, ett före detta tingshus, blomsteraffär, m.m. En körbana leder fram till kyrkogården där Ljusnarsbergs kyrka skymtar bakom träden. Kyrkan är från 1600-talet, men nuvarande utseende är skapat åren 1891–1892. Då byggdes ett nytt kor och en ny sakristia efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert.

Samtidigt genomgick kyrkan en hårdhänt idealiserande restaurering. Samma omilda behandling drabbade tingshuset av samma arkitekt. Tingshuset har sitt ursprung i en år 1642 uppförd gruvstuga. 1893 genomgick byggnaden en omfattande ombyggnad som gav byggnaden ett fornnordiskt formspråk med träspånbeklädnad på tak och väggar. Huset ombyggdes för att tjäna som tingshus, men förhandlingarna flyttades redan 1899 till Lindesberg.

Byggnaden används därefter av Ljusnarsbergs kommun. Tingshuset i Kopparberg är en viktig karaktärsbyggnad i Kopparbergs historiska centrum. Det berättar tillsammans med andra byggnader runt omkring historien om ortens tillkomst och utveckling när gruvnäringen växte fram i området under 1600-talet. Orten upplevde sin storhetstid under 1600-talet då man hittade kopparfyndigheter på platsen. Kopparfyndigheterna lockade en stor mängd nybyggare till platsen, framför allt kom en stor mängd invandrare från Finland.

….

29. Askersunds torg (267 röster)

Askersunds torg är Sveriges tjugonionde vackraste torg!

Askersund är en gammal ort som växte fram under medeltiden. Namnet härrör från det faktum att den växte fram vid ett sund (Vättern) som omgavs av askar. De boende försörjde sig framförallt på spiksmide eftersom järn fanns tillgängligt i närområdet.

Noteras bör att Gustav Wasa besökte orten 1550 och dessutom bestämde han att Askersund skulle bli en handels- och marknadsplats. Än idag har Askersund årliga marknader på sitt vackra torg.

Som många andra trähusstäder har tyvärr även Askersund haft en stadsbrand. Den inträffade 1776 och blev förödande för staden. I stort sett hela staden brann ner. Redan efter 10 år var den dock uppbyggd igen.

Bebyggelsen i staden, och även vid torget, präglas av trähusbebyggelse från tiden fram till 1870. På torget ligger det fantastiskt fina rådhuset som är uppfört i sten. Torget omges i övrigt av många vackra och spännande byggnader från slutet av 1800-talet. Det enda stilbrottet med moderninstisk bebyggelse finns i den norra delen av torget. Det förtar dock inte den kulturhistoriska stämning som i övrigt präglar torget.

….

61. Noras torg (132 röster)

Noras torg är Sveriges sextioförsta vackraste torg.

Vackra Nora röstades fram som Sveriges nionde vackraste stad år 2017. Nora är en av Sveriges bäst bevarade trästäder, med byggnader huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Husen används fortfarande för butiker, hantverk och bostäder.

År 2002 fick Nora Europa Nostras diplom för infogandet av det nya församlingshemmet i den gamla trästadens arkitektur. Torget liksom staden är mycket välbevarat. På torget hittar vi trähus som Sandbergs gård. Den tidigare handelsgården har anor från tiden före stadsbranden 1731. Gårdshuset var krog med husrum för traktens bergsmän.

Stadshotellet är en annan byggnad som pryder torget. Byggnaden uppfördes 1878 som både som stadshus och stadshotell, delvis på samma plats där den gamla rådstugan låg redan på 1600-talet. Efter en genomgripande renovering blev byggnaden 1940 enbart stadshotell.

Nordenmalmska huset är en få byggnader i jugendstil i Nora. Det är Uppfört 1916 av godsägare C.A. Nordenmalm, amerikaemigrant som återvänt till sin älskade stad. Gamla Apotekshuset uppfördes 1879. Under åren 1903 – 1968 var stadens apotek inrymt i huset. Wågstrandska gården uppfödes på 1780-talet av handelsmannen Magnus Wågstrand.

….

64. Örebro – Stortorget (125 röster)

Stortorget i Örebro är Sveriges sextiofjärde vackraste torg.

Skostaden och gnällbältets huvudstad har inget gnälla över när det gäller sitt torg förutom att det till viss del är en parkeringsplats. Stortorget i Örebro ligger centralt mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan.

Torget är imponerande stort på längden och med sina 362 meter är det ett av Sveriges längsta torg. Platsen sluttar neråt i östlig riktning på grund av den rullstensås som löper genom centrala Örebro. Här bedrivs torghandel och det är ett levande torg året runt.

Det pryds av ett rådhus från 1863 i nygotisk stil som är så vackert att det kom på plats 75 i Arkitektupprorets tävling om Sveriges vackraste byggnad år 2019. Torget är dessutom så gott som intakt trots att Domus hittade dit. Fasaden på gamla Domus har dock snyggats upp och planer finns på försköna det ytterligare.

Något som sänker torgets skönhet är ”Likkistan”. Likkistan eller “Gamla normer nya former” på Stortorget är ett konstverk som många Örebroare gnäller över och det gör även turisterna. Alla undrar varför det står en ful likkista mitt i stadens hjärta. Vi får hoppas att turisterna inte flyr av skräck utan nöjer sig med att gnälla till politikerna så som Örebroarna brukar göra. ” Va ääre för liik ii kiistan på Stortorget?” Vi får hoppas att inte är författaren Hjalmar Bergman som ligger gömd där i en gisten gammal kista.

….

70. Lindesbergs torg (110 röster)

Lindesbergs torg är Sveriges sjuttionde vackraste torg.

Lindesbergs torg är den kulturhistoriskt bäst bevarade delen av gamla Lindesberg med flera kulturminnesmärkta byggnader som det finns ett gemensamt riksintresse av att bevara. Torget ligger mitt i Lindesberg och har under sekellånga tider varit stadens centrum för offentlighet och handel. Ingen annan plats i Lindesberg har så tydlig historisk prägel som torget med sina karaktärsskapande och monumentala byggnader.

Stadshotellet – som grundades 1870 och är ett av Sveriges äldsta stadshotell – tronar stolt på Kungsgatans krön med Spruthuset och Café Oscar som tillhörande pendanger, vilka ger accent och inramning åt torget. Sparbankshuset, som uppförts av den nationellt kände arkitekten Erik Hahr, kompletterar torgets södra sida. Lindesberg är en bortglömd stad men har mycket att erbjuda. Är du i Nora, åk hit!

….

Hur gick omröstningen till?

Man har tidigare skrivit ett längre blogginlägg där ni kan fördjupa er i hur tävlingen om Sveriges vackraste torg gick till (klickbar länk) och vad ett torg egentligen är. Under hösten 2021 lät man hela Sverige nominera vackra torg i våra facebookgrupper samt på vår Instagram. Man lät sedan alla rösta bland dessa torg i en omröstning som vem som helst med tillgång till Facebook kunde rösta i. Under december inkom hela 25568 röster som har resulterat i nedanstående lista. På julafton den 24 december 2021 tillkännagavs vinnaren i svensk massmedia. Bläddra ner för att se hela topplistan med hela 100 vackra torg. Självklart kommer vi också rösta fram Sveriges fulaste torg nästa år.

Topp tio Sveriges vackraste torg 2021

….

1. Malmö – Lilla Torg (1608 röster)

Lilla Torg i Malmö är Sveriges vackraste torg.

Ett bra torg är som en tavla fast tvärt om. Det är ramen som är det viktiga. Lilla torg i Malmö ligger strax intill Stortorget och brukar benämnas Sveriges mest levande plats då de många uteserveringarna oftast är proppfulla. Kring det populära torget finns ett flertal restauranger och under det artificiellt förlängda sommarhalvåret är det fullt med folk på uteserveringarna som täcker en stor del av torget. Söder om torget finns Hedmanska gården, en gammal korsvirkesgård med anor från 1590-talet. Bredvid på andra sidan Hjulhamnsgatan, finns det Faxeska huset från 1760-talet som är så vackert att det kom på plats 72 i vår tävling om Sveriges vackraste byggnad år 2019.

Norra sidan av torget utgörs av ett pampigt nationalromantiskt femvåningshus. Östra sidan består av fyra klassiska byggnader. På torgets västra sida finns två korsvirkeshus. Ekströmska huset i hörnan, är uppfört på 1720-talet, medan grannhuset, Aspegrenska huset, är nybyggt. Dock med fasaddetaljer från 1600-talet. Tegelbyggnaden i torgets nordvästra hörn var på 1800-talet en fabrik och sedan saluhall, men är idag ett 5-stjärnigt hotell. Torgfasaderna är av varierande slag och ålder, allt sammanhållet i trevliga proportioner. Få som besöker Lilla Torg idag kan nog ana att här fanns en stor saluhall mitt på torget mellan 1903 och 1968. Under dessa 65 år kändes platsen inte som ett torg och kanske var det därför den revs? Ni kan se hur saluhallen täckte hela torget på bild 2 i detta inlägg som visar Malmös två torg från ovan år 1943.

….

2. Karlskrona – Stortorget (1191 röster)

Stortorget i Karlskrona är Sveriges näst vackraste torg.

Vackra Karlskrona röstades fram som Sveriges fjärde vackraste stad år 2017. Staden har ett av norra Europas största stenbelagda torg och många besökare fascineras av den stora ytan. Statyn av Karl XI, stadens grundare, blickar ut över Stortorget med sina tre monumentalbyggnader : Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och rådhuset. Torget är Trossös högsta parti och skärgårdsöns platå. Det mycket stora, stensatta och naturligt välvda torget har blivit ett levande uttryck för den stora satsningen att placera Sveriges marina centrum på Trossö. Torget speglar ännu idag den storslagna militära satsningen som har gjort staden till Unescos världsarv. Tyvärr används det vackra torget idag som en parkeringsplats och det finns långt gångna planer på att bygga en låda utan arkitektur mitt på torget vilket skulle ödelägga dess skönhet. Unesco har allvarligt ifrågasatt den modernistiska utformningen av det planerade och omdiskuterade kulturhuset med tanke på att Karlskrona är kulturklassad som världsarv. De har hotat med att ta i från stadens världsarvstitel ifall kulturhuset byggs i en parasiterande stil istället för något vackert som smälter in. Om kulturhuset byggs i en bakåtsträvande lådstil innebär det också automatiskt en diskning från vår fina torglista.

….

3. Sundsvall – Stora Torget (1125 röster)

Stora torget i Sundsvall är Sveriges tredje vackraste torg.

Stora torget i Sundsvall är Stenstans hjärta. Omgärdat av det som Arkitekturupproret redan har röstat fram som Sveriges vackraste stad år 2017 har Stortorget en självklar plats på listan över Sveriges vackraste torg. Torgets mest prominenta byggnad innan stadsbranden år 1888, stadshuset, är numera kanske den minst framtonande byggnaden runt torget. Stadshuset konkurrerar idag med byggnader som exempelvis Hirschska huset, som kom på andraplats i omröstningen om Sveriges vackraste byggnader genom tiderna. Torget pryds centralt av en bronsstaty på granitsockel föreställande stadens grundare Gustav II Adolf, som år 1621 gav Sundsvall stadsrättigheter. I öst kantas torget av den grönskande fontänparken Vängåvan som med sitt läge ger torget en öppen sida utan byggnader. Därför känns torget både centralt urbant och samtidigt luftigt och grönskande med många trevliga platser i förmiddagssolen. Kändisarkitekten Gert Wingårdh hotade nyligen med att bygga två skyskrapor mitt på torget, men Sundsvallsborna som älskar sin stad protesterade vilt och satte stopp för lådarkitektens planer.

….

4. Landskrona – Rådhustorget (1026 röster)

Rådhustorget i Landskrona är Sveriges fjärde vackraste torg. Fotograf till översta bilden: Oskar Fäldt (Landskrona stads bildbank)

Rådhustorget är äldre än samtliga hus runtomkring då staden i princip revs ner och återuppbyggdes på 1700-talet. Denna gröna och lummiga oas i centrala Landskrona är en naturlig mötesplats för landskroniter. Det vackra rådhuset kom på plats 49 i vår tävling om Sveriges vackraste byggnad år 2019. Torget är fullt med välbevarade hus och med nöjesutbud i varje byggnad. Det enda negativa med torget är att träden står så tätt att de täcker de vackra gamla husen. Träd har man i parker och inte på torg. Akta dig också för att snegla ner längs Gamla Kyrkogatan. Här ligger ett parasithus som är så fult att det kom fyra när vi röstade fram Sveriges fulaste byggnad år 2020.

….

5. Gamleby torg (929 röster)

Gamleby torg är Sveriges femte vackraste torg.

Gamleby torg slåss med Stortorget i Lund om titeln Sveriges äldsta torg och utmärker sig precis som Lund som ett av endast ett fåtal trekantiga torg i landet – i själva verket ett av få i Skandinavien! Torget omges av välbevarad, äldre bebyggelse med inslag av gamla trähus. En gammaldags telefonkiosk pryder också torget. Flera verksamheter har verkat runt torget genom tiderna. Förr fanns här dam- och herrkiperingar, matbutiker, restauranger och videobutiker. Idag finns här en antikaffär, ett kafé en secondhandbutik. Torghandel bedrivs regelbundet och två gånger om året får torget också husera den större “Gamleby marknad”. Då sprudlar det lilla torget av liv. Dra bort bilvägen och förbjud parkering mitt på torget så vore platsen ännu vackrare.

….

6. Söderhamn – Rådhustorget (846 röster)

Rådhustorget i Söderhamn är Sveriges sjätte vackraste torg.

Liksom torget i Piteå är även Rådhustorget i Söderhamn ett byggnadsminne. Samtliga byggnader uppfördes efter stadsbranden 1860 som ödelade så gott som hela staden. Själva rådhuset är så vackert att det kom på plats 10 i vår tävling om Sveriges vackraste byggnad år 2019. Mitt på Rådhustorget, som allt sedan stadsbildningen år 1620 varit stadens paradtorg, finns en obelisk som restes 1899 till minnet av Söderhamns grundare Gustav II Adolf.

För ca 10 år sedan brann tyvärr ett vackert trähus ner till grunden på torget. Man hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga och rekonstruerar den djupt saknade byggnaden. Söderhamns torg är mycket vackert, men utan det nedbrunna huset har torgen förlorat en del av sin helhet och själ. Få svenska torg är idag helt intakta efter rekordårens rivningshysteri, men Söderhamns torg var nyligen intakt och kan bli igen. Ett så vackert torg bör dessutom inte användas som bilparkering utan borde ges liv med restauranger och torghandel.

….

7. Lidköping – Nya stadens torg (791 röster)

Nya stadens torg i Lidköping är Sveriges sjunde vackraste torg.

Lidköping är en välbevarad trästad, beläget vackert vid Vänern Lidköping är också vida känt för sin blomstrande torghandel. På onsdagar och lördagar fylls det stora “Nya Stadens Torg” med torghandlare och besökare. Torget är ett av Nordens största och pryds av Greve Magnus Gabriel De la Gardies jaktslott. På torget kan du köpa allt från blommor, ost, kläder, textilier och mycket mer. På torget står en mycket speciell byggnad, nämligen det gamla rådhuset i trä. Detta är ett av Sveriges mest unika rådhus och det är så vackert att det kom på plats 17 i vår tävling om Sveriges vackraste byggnad år 2019. Rådhuset har eldhärjats vid flertalet gånger. Den senaste branden inträffade 1960 varvid endast bottenvåningen och delar av mellanvåningen blev kvar, men i skadat skick. Rådhuset rekonstruerades lyckligtvis efter gamla ritningar under ledning av arkitekten Stig Hermansson. Genom tiderna har byggnaden omväxlande varit målad gul eller röd. Lidköpings torg är gigantisk ock kan i storlek jämföras med Örebros och Karlskronas torg. Staden är sällsynt välbevarad och unik, men akta dig bara för att blanda ihop den med Linköping.

….

8. Åhus torg (738 röster)

Åhus torg är Sveriges åttonde vackraste torg.

Åhus torg är kullerstensbelagt men med stensättning för den korsande Västergatan. På norrsidan finns en naturstensmur mot kyrkogården kring medeltida Santa Maria kyrka. Där bredvid finns Åhus Museum, en rödputsad paradbyggnad med en mäktig frontespis. Mitt emot ruinerna av kapellet vid Sankta Annas Hospital ser du en liten oansenlig korsvirkesstuga. Men den väl tilltagna öppna spisen och skorstenen räddade livet på Karl XI som på prästens inrådan gömde sig i rökgången, ovanför spjället, för att undkomma danskarna. Huset kallas sedan dess för Kungsstugan. Runt torget grupperar sig mestadels envånings bebyggelse av varierande slag och ålder, allt sammanhållet i trevliga proportioner, material och fin färgsättning. SNÄLLA SNÄLLA ÅHUS, om ni har Sveriges åttonde vackraste torg så kan ni väl sluta använda denna magnifika plats som en ful parkeringsplats.

….

9. Falun – Stora Torget (659 röster)

Stora Torget i Falun är Sveriges nionde vackraste torg.

Stora torget i Falun är ett sluttande kullerstensbelagt torg i den UNESCOklassade världsarvsstaden Falun. Världsarvet Falun innefattar gruvan, staden och bergsmansbygden. Falun drabbades trots världsarvet mycket hårt av rivningar som började redan på 1950-talet. Rivningarna av Faluns innerstad ledde till massiva protester som förmodligen utlöstes av rivningen av Selma Lagerlöfs hus på Villavägen. Stora torget är en av de platser som inte fick besök av rivningskulan och den kulturhistoriska bebyggelsen kunde därför räddas. Vid Stora Torget ligger Falu rådhus och Kristine kyrka. I den övre delen, mot Åsgatan och Kristine kyrka, står Engelbrektsmonumentet av Karl Hultström. Det är mycket glädjande att torget inte revs i denna världsunika stad där t.om Falukorven är varumärkesskyddad av EU.

….

10. Ystad – Stortorget (583 röster)

Stortorget i Ystad är Sveriges tionde vackraste torg.

Vackra Ystad röstades fram som Sveriges femte vackraste stad år 2017. Ystads torg är välbevarat torg och omgivet av många vackra byggnader från framförallt sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Stortorget i Ystad, med anor från medeltiden pryds av ett byggnadsminnesförklarat rådhus i nyklassicistisk stil. Den nuvarande formen har rådhuset haft sedan mitten av 1800-talet. Dagens rådhus har en komplicerad byggnadshistoria. De äldsta delarna finns i källarvåningen. Här minner tegelvalven, dekorerade med kalkmålningar, om 1400-talets rådhus. Det blev till stora delar ödelagt av svenska trupper 1569 och återuppfördes på 1570-talet. En äldre teckning visar att rådhuset var murat i tegel och gestaltat i renässansstil med dekorativt svängda gavlar. Efter olika ombyggnader under 1700-talet blev rådhuset genomgående om- och tillbyggt under åren 1838-1840 och fick då det utseende det har idag. Ritningarna var troligen utförda av den lokalt verksamma Anders Påhlqvist. Ystads gamla anor syns tydligt i och med de närbelägna och välbevarade korsvirkeshusen. Även om det inte är direkt beläget vid själva torget, är det svårt att i sammanhanget inte nämna vackra Sankta Maria kyrka, som ligger precis bakom rådhuset.

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa Arkitektupproret

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in