Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

By on 3 augusti, 2021

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver.

Under år 2022 kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Men omfattningen är i dagsläget oklar och beror bland annat på eventuella nya virusvarianter samt på vad olika forskningsstudier kommer att visa om vaccinernas skyddseffekt över tid. Folkhälsomyndigheten följer också utvecklingen i länder som ligger före Sverige i vaccinationsarbetet.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den breda vaccineringen av hela den vuxna befolkningen kommer att avslutas under hösten 2021 när istället främst 16-17-åringar samt vuxna, som hittills valt att inte vaccinera sig, kommer att erbjudas vaccination. Under hösten kan också vissa riskgrupper eventuellt komma att erbjudas en påfyllnadsdos, i första hand äldre boende i SÄBO, personer äldre än 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

– Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Vaccinationerna mot covid-19 kommer de närmaste åren troligen att genomföras med ett eller två mRNA-vaccin samt eventuellt ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin som kan fungera som komplement.

Det övergripande arbetet med vaccination mot covid-19 i Sverige görs i fyra steg, där det första steget har varit massvaccination av den vuxna befolkningen. Steg två är att nå grupper med låg vaccinationsgrad samt eventuellt ge påfyllnadsdoser för grupper med högst risk för svår sjukdom och steg tre att eventuellt ge en större del av befolkningen en påfyllnadsdos. Arbetet med ett mer långsiktigt vaccinationsprogram i steg fyra kommer att utvecklas under hösten och tillgången på vaccin bedöms i nuläget som god under flera år framöver.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login