Trycksår i vården minskar – Örebro fick ner antalet anlagda trycksår till noll

Av på 17 april, 2019
Amanda Larsson, undersköterska, informerar en patient på lungmedicinska vårdavdelningen. Foto: Maria Bergman

Allt färre patienter i vården har trycksår. Det visar den senaste mätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ett exempel är lungmedicinska vårdavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Där fick man ner antalet anlagda trycksår till noll.

Varje år erbjuder SKL regionerna och kommunerna en nationell punktprevalensmätning, PPM, av trycksår. Den senaste mätningen 2019 visar att andelen patienter med trycksår minskat från 14,1 procent 2018 till 12,3 procent i år. Resultaten skiljer sig mellan regionerna, men de allra flesta visar en positiv utveckling.

På lungmedicinska vårdavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro har man tagit fram ett arbetssätt som fått ner antalet anlagda trycksåren till noll. 2018 fann man att 43 procent av det totala antalet trycksår hade uppstått under vårdtiden. Avdelningen har alltid arbetat för att minska antalet trycksår men beslutade sig då för att gå till botten med problemet.

Vi ville allihop göra något åt det och hitta nya lösningar, säger Karolina Jonsson, medicinsk specialistsjuksköterska.

Ändrade rutiner fick ner antalet
Trycksår uppstår när cirkulationen försämras i ett område av huden på grund av tryck. Om man har svårt att röra sig ökar risken för trycksår och därför är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder vid vård av svårt sjuka patienter. Trycksår kan komma snabbt, ibland på bara några timmar.

– Numera gör vi egna regelbundna mätningar för att kunna utvärdera vårt arbetssätt och alla trycksår av allvarligare grad föranleder en rapport om avvikelse. Patienter som bedöms riskera trycksår får avlastande underlag, extra näring och vätska. Våra patienter sitter ofta och lutar sig mot sängbordet med en syrgasslang fastsatt vid näsan och bakom öronen. På armbågar, näsa och öron har det varit vanligt med trycksår tidigare. Men vid den senaste mätningen var antalet anlagda trycksår nere på noll, säger Karolina Jonsson.

Rutinerna kring trycksårs-bedömningarna ändrades också till att gälla alla patienter oavsett ålder eller sjukdomstillstånd och man var noggrann med att de skulle ske inom 24 timmar.

”Det känns som att vi fått revansch”

Det känns som att vi fått revansch och ett kvitto på att vi faktiskt gör rätt, det är det som känns så kul och att man ser att det gjort nytta, säger Amanda Larsson, undersköterska.

Det roliga med det här är ju att vi faktiskt hittat ett arbetssätt och inte bara ökat dokumentationen. Nu har vi en bra struktur som ger effekt i vårt dagliga arbete, säger Eva Hellberg, avdelningschef.

Fakta/PPM-mätning
Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en så kallad punktprevalensmätning, PPM. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Då alla patienter vid en viss tidpunkt mäts blir patienter med långa vårdtider överrepresenterade.

2019 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 800 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård. Mätningen visar att andelen patienter med trycksår minskar. Den är nu 12,3 procent, jämfört med 14,1 procent 2018. Andelen patienter som fått trycksår på sjukhus har minskat från 10,6 procent 2018 till 9,3 procent i år.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in