Underskott i statens budget för juni

By on 28 juli, 2017

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor, det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre, jämfört med samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 55,3 miljarder kronor i juni, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än i juni 2016. Ökningen beror på högre skatteinkomster. De totala inkomsterna för det första halvåret 2017 uppgår till 519,9 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna sammanlagt blev lägre för första halvåret 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 68,3 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor lägre än i juni 2016. Statens totala utgifter för perioden januari–juni 2017 uppgår till 449,6 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor samt Utbildning och universitetsforskning.

Saldot i statens budget för det första halvåret 2017 visar ett överskott på 70,4 miljarder kronor. Det är 31,5 miljarder kronor sämre än för samma period föregående år. Det beror både på att inkomsterna är lägre och att utgifterna är högre än det första halvåret 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 augusti 2017.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login