Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

By on 13 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete, med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas.

Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som återspeglar elevernas kunskaper, vilket bland annat kan motverka betygsinflation.

– Betygsinflationen är ett stort problem, och vi vet att den är allra störst i fristående skolor. Det här uppdraget är en av flera åtgärder regeringen gör, vi kommer att återkomma med en utredning för att se över de mer övergripande systemförändringar som behövs, säger skolminister Lotta Edholm.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet för rättvisande och likvärdiga betyg. På Skolverket pågår arbete med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas.

Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag i Skolverkets regleringsbrev där det framgår att det i föreskrifterna bland annat ska ingå bestämmelser om hur huvudmän, rektorer och lärare ska arbeta för att betyg ska sättas på ett rättvisande sätt som återspeglar elevens kunskaper i ämnet.

Ett sådant arbete bör bland annat bedrivas utifrån en analys av betygsstatistik i samtliga ämnen och avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg.

I arbetet med föreskrifterna ska Skolverket ta in synpunkter från Skolinspektionen och undvika att i onödan öka den administrativa bördan. Skolverket ska besluta om föreskrifterna senast den 15 mars 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login