Uppskjuten medborgarcermoni i Lindesberg genomförs i oktober

Av på 13 september, 2020

Medborgarceremonin i Lindesbergs kommun – som skulle ha genomförts på nationaldagen – kommer att genomföras i oktober under speciella former. Arrangemanget kommer att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer, meddelar kommunens kulturenhet.

År 2015 trädde en lagändring i kraft som innebär att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

I Lindesbergs kommun är det kulturenheten på tillväxtförvaltningen som ansvarar för att arrangera medborgarceremonin. Den brukar äga rum på Sveriges nationaldag – men i år beslöts att ceremonin skulle flyttas fram till hösten med anledning av corona-pandemin.

Situationen vad gäller Covid-19 har förbättrats i länet sedan våren 2020. Kunskaperna om corona-viruset har dessutom ökat. Bedömningen är att medborgarceremonin är av stor vikt och bör försöka genomföras – dessutom på ett sätt som stärker samhörigheten.

Medborgarceremonin kommer därför att genomföras i oktober under speciella former. Arrangemanget kommer att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in