USA: Gravida kvinnors hälsa hotas på grund av straffande lagar

By on 25 maj, 2017
Arkivbild

Ett antal lagar i USA som säger sig verka för spädbarns och gravidas hälsa får i själva verket en motsatt effekt eftersom gravida kvinnor, på grund av lagarna, drar sig för att söka nödvändig mödravård. Det här äventyrar deras välbefinnande och kränker deras rätt till hälsovård, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten Criminalizing Pregnancy: Policing Pregnant Women Who Use Drugs in the USA visar vilken effekt lagar som har att göra med graviditet och kriminalisering av vissa beteenden får. Särskilt lagar som används för att gripa och åtala kvinnor, som använder droger, med hänvisning till att de skadar sina foster. Eftersom gravida kvinnor fruktar de här lagarna hindrar det dem från att få tillgång till sjukvård, mödravård och till och med drogbehandling.

Över hela USA har den hårdhänta bevakningen av gravida kvinnors beteende slagit sönder patientförtroendet när det gäller hälsovården, vilket fått förödande konsekvenser. På grund av lagarna tvingas kvinnorna välja mellan att riskera sin hälsa eller riskera att straffas, säger Carrie Eisert, policyrådgivare vid Amnesty International och författare till rapporten. Drogberoende är ett hälsotillstånd men myndigheterna i USA behandlar det som ett brott. De klarar inte av att se till att det finns tillgänglig behandling för gravida kvinnor, och straffar dem sedan för deras pågående tillstånd. De här hårda och diskriminerande lagarna gör graviditeter farligare och samtidigt som de bryter mot mänskliga rättigheter.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login