USÖ anpassar intensivvården under ett par veckor

By on 21 juni, 2023
Arkivbild

USÖ anpassar intensivvården under ett par veckor i sommar, den ursprungliga planen att hålla åtta intensivvårdsplatser öppna under hela sommaren på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har i sista stund ändrats.

Personalbrist gör att avdelningen under två veckor tvingas att reducera till sex platser.

”Men alla patienter som behöver IVA-vård i sommar kommer att tas om hand”, försäkrar verksamhetschef Peter Asplund.

Planeringen inför sommaren har pågått sedan i höstas och tidigare i sommar kunde man slå fast att platsantalet under sommaren skulle vara totalt 14 i länet, varav åtta platser på IVA i Örebro.

Men nu ändras IVA-planen. Orsaken till revideringen är att det skett förändringar i personalstyrkan de senaste veckorna berättar verksamhetschef Peter Asplund.

Minskning vecka 28-29 på USÖ

– Vi har värderat olika alternativ i syfte att vidmakthålla kapacitet på USÖ. Dels försökt utöka insatserna från de externa teamen, dels värderat möjligheten till ytterligare rotation från länsdelarna. Bedömningen är dock att en så omfattande omställning inte är vare sig önskvärd eller genomförbar under pågående semesterperiod.

– Vår egen personal har redan i dagsläget på frivillig basis bidragit med extrapass, vilket är en uppskattad och avgörande insats, säger Peter Asplund.

Verksamhetsledningen ser ingen annan lösning än att anpassa verksamheten genom att, under en begränsad period, reducera till sex IVA-platser på USÖ under veckorna 28 och 29.

Alla patienter tas omhand

Alla patienter som behöver intensivvård kommer att tas omhand, men minskningen av IVA-platser ger en del konsekvenser.

Betydelsen av den prioritering som alltid görs mot tillgängliga intensivvårdsplatser ökar. Det kan bli ett ökat antal transporter mellan de tre sjukhusen i regionen då vi behöver vårda de allra svårast sjuka på USÖ.

Vid en hög belastning vid länets alla tre sjukhus kan det bli aktuellt att transportera patienter till andra sjukhus i vår storregion.

Bedömningen om lämpligheten i en transport görs av ansvarig läkare med hänsyn till den enskilde patientens medicinska tillstånd.

Åter till 16 platser i höst

Vecka 30 återgår IVA på USÖ till sina ordinarie åtta platser. Efter semesterperioden går Lindesberg upp i sina normala fyra platser. Karlskoga fortsätter hålla sina fyra platser öppna vilket totalt ger 16 IVA-platser i länet till hösten.

Det pågår också ett strategiskt arbete med en översyn av dimensioneringen av intensivvården i länet utifrån hur behoven kan antas se ut på lång sikt.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login