Utsattheten ökar på krisdrabbat Sri Lanka

By on 17 juli, 2022
Fiskare på sydöstra Sri Lanka väntar på sin dagliga fångst. I spåren av den ekonomiska krisen råder brist på bränsle till båtar, bilar och andra motorfordon. Matosäkerheten ökar och värst drabbas de allra fattigaste.
Bild: Svenska Röda Korset

Den ekonomiska krisen på Sri Lanka har utvecklats till en humanitär nödsituation. Miljontals människor står inför akut brist på mat, bränsle, gas till matlagning och medicin. Nu ökar Röda Korset sina hjälpinsatser över hela landet.

− Det finns all anledning att känna oro. Hjälpbehoven växer och vi måste arbeta snabbt. Redan före de senaste veckornas oroligheter levde 2,2 miljoner människor under fattigdomsgränsen. För dem handlar nu tillvaron om att hushålla med allt för att klara sig, säger Olle Castell, chef för Svenska Röda Korsets enhet för Asien och Stillahavsområdet.

Flera sektorer är allvarligt påverkade: turistnäringen, utländska penningöverföringar från diaspora och arbetare, transportsektorn, jordbruket och internationell handel. I ett försök att spara utländska valutareserver begränsade regeringen importen av varor, vilket resulterade i massiva prishöjningar för exempelvis mat, gas till matlagning, bränsle och gödsel.

Samtidigt har en kraftig nedgång i jordbruksproduktionen lett till snabba prisökningar för baslivsmedel som ris och grönsaker. Något som direkt påverkat hushållens ekonomi och lett till matosäkerhet för de allra mest utsatta. Enligt FNs livsmedelsprogram (WFP) har två av fem hushåll på Sri Lanka svårt att få tag på tillräckligt med mat. Många har tvingats skära ner på sitt födointag, både vad gäller mängden mat och kvalitén på mat. På sikt kan det medföra en ökad risk för sjukdom och ohälsa.

− Detta är en situation som sannolikt kommer att förvärras under de kommande veckorna och månaderna. I ett försök att hantera krisen gör människor allt de kan för att spara pengar och hushålla. Man flyttar i jakt på arbete, tar barnen ur skolan och säjer sina värdesaker, hus och mark för att ha råd med mat, säger Olle Castell.

− Fyra stora sjukhus har också ställt in planerade operationer på grund av en allvarlig brist på de allra viktigaste anestesiläkemedlen och medicinsk utrustning. Sjukhusen har även problem med strömförsörjningen. När sjukvården behövs som bäst är alltså tillgången som lägst vilket drabbar både akut och kroniskt sjuka.

Många invånare på Sri Lanka är chockade och rädda efter att månader av fredliga protester övergick i våldsamheter där människor dödades, hundratals skadades, egendom förstördes och demonstranter stormade presidentens officiella residens.

Team från Sri Lankas Röda Kors ryckte ut med första hjälpen och ambulanser. I dagsläget har man bistått omkring10 000 människor i behov av hjälp. Även kontantstöd ges till dem som inte har tillräckligt att äta. 6 000 volontärer jobbar intensivt för att nå ut med hjälp över hela landet.

Internationella rödakors och rödahalvmånefederationen (IFRC) vädjar i en internationell appell om drygt 300 miljoner kronor i akut stöd så att Sri Lankas Röda Kors ska kunna bistå en halv miljon människor med försörjning, grundläggande behov, säkert dricksvatten, sanitet och förbättrad hygien.

− Redan före oroligheterna hade vi en situation där allt fler hade svårt att få tag på livsnödvändigheter som gas för att laga mat och näringsriktig kost. Vi prioriterar de allra fattigaste och utsatta, såsom bönder på landsbygden och låginkomsttagare, säger Olle Castell.

Världen | Sri Lanka
Örebronyheter

Källa Svenska Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login