Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Av på 10 september, 2021
Arkivbild

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet, totalt har 210 200 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 35, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 84 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel. Värmlands län har vaccinerat flest i hela landet (88 procent).

I Örebro län har 59 procent av 16-17-åringarna fått sin första dos och 9 procent är färdigvaccinerade.

Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Förra veckan delades totalt 8 160 vaccindoser ut i Örebro län. Det är färre än veckan innan (−2 917 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för alla åldersgrupper.

I Örebro län har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Vaccinationstakten behöver öka något

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha erbjudits minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger. Från och med mitten på juli har alla vuxna i Sverige kunnat få vaccin.

I dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, kommer 85 procent av alla som är 16 år och äldre i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på september. Det skulle dröja fyra månader innan alla vaccinerats med nuvarande takt.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget. Vaccinleveranser är högre än de varit under början av året, men å andra sidan går numera allra största delen till andra vaccindoser.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 6 992 336 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 82 procent av landets befolkning, fram tills 9 september. 71 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (93 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 63 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 22 338 88
Kumla 14 990 86
Lekeberg 5 674 85
Nora 7 549 85
Askersund 8 207 84
Hallsberg 10 979 84
Laxå 4 010 84
Degerfors 6 850 84
Lindesberg 16 243 83
Örebro 105 449 82
Hällefors 4 742 82
Ljusnarsberg 3 169 78

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in