Vad har kärlek med incels, sugardejting och prostitution att göra

By on 3 november, 2021
Från vänster: Lena Gunnarson, Elin Eklöf, Jonatan Loxdal och Johan Petterson

Konferensserien Maskulinitet i förändring är inne på sin tolfte säsong, alltså rena rama succéserien. Varje år med olika infallsvinklar på maskulinitetsnormer, den 8 november i år är temat kärlek.

– Med årets konferens vill vi lägga fokus på frågor om maskulinitet kopplat till kärlek och fördjupar oss i aktuella samhällsfenomen som incels och sugardejting. Vi vill öka kunskapen om dessa fenomen samtidigt som vi reser viktiga frågor om samtyckeskultur och gränslandet mellan tillåtenhet och brottslighet, säger länsråd Anna Olofsson som kommer att inleda konferensen.

  • Vad betyder kärlek för män?
  • Hur påverkar maskulinitetsideal våra nära relationer och vad innebär dessa för individer och för samhället i stort?
  • Hur kan kärlek och relationer kopplas till ekonomiska och politiska strukturer i vårt samhälle?

Under denna dag får man möta både forskare och praktiker i föreläsningar och samtal kring incels, sugardejting och prostitution. Man ringar in problemområden och försöker identifiera konkreta förändringsförslag.
 
Örebro
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
På konferensen Maskulinitet i förändring möts aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor för samtal om aktuella problemområden relaterat till maskulinitet. Det har initierat och inspirerat till projekt och andra arbeten i en mängd olika organisationer i länet. Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och RF – SISU Örebro län.

You must be logged in to post a comment Login