Var fjärde kvinna upplever bristande jämställdhet på jobbet

Av på 21 maj, 2019
Jämställdhet hamnar ändå först på en elfte plats när svenska arbetstagare rankar vad de värdesätter mest på jobbet.

Var femte man och fler än var fjärde kvinna ser bristande jämställdhet på arbetsplatsen. Trots det hamnar jämställdhet först på en elfte plats när svenska arbetstagare rankar vad de värdesätter mest på jobbet. Det visar en ny Sifo-undersökning från rekryteringsföretaget Randstad.

På frågan: Vad värdesätter du mest hos en arbetsgivare, hamnar trevliga kollegor högst upp på önskelistan – både för kvinnor och män. Därefter prioriterar kvinnor en trygg anställning medan männen föredrar bra ledarskap och bra arbetstider. Endast 5 procent rankar jämställdhet som en av de tre viktigaste jobbfaktorerna. Bland kvinnor är siffran 7 procent jämfört med 3 procent bland männen. Ändå upplever 28 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att deras arbetsplats inte är jämställd, enligt Sifo-undersökningen från Randstad.

Kanske tar de flesta svenskar för givet att svenska arbetsplatser är jämställda och det är därför som så många värdesätter andra aspekter före just jämställdhet. Tydligt är dock att det finns mycket kvar att göra i frågan, vilket vi ser inte minst i den här undersökningen, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad Sverige.

Enligt samma undersökning anser 76 procent av de svarande att deras nuvarande arbetsplats är jämställd medan 24 procent anser att den inte är det. Bland yngre och medelålders personer (18 – 49 år) svarar fler att de tycker att deras arbetsplatser inte är jämställda (26%) än äldre där siffran är 20 procent.

Utöver jämställdhet finns andra faktorer som prioriteras lägre. Exempelvis hamnar mångfald längst ned, något som endast 1 procent av respondenterna prioriterar bland de tre saker de värdesätter mest. Annat som prioriteras lågt är ansvarstagande kring klimat och sociala frågor samt arbetsgivarens varumärke. Lönen kommer först på en sjunde plats med 23 procent.

Vad värdesätter du mest hos en arbetsgivare?

Totalt Män Kvinnor
Trevliga kollegor 45% 46% 44%
Bra ledarskap 36% 31% 42%
Bra arbetstider 33% 33% 34%
Trygg anställning 31% 33% 28%
Utmanande arbetsuppgifter 28% 28% 27%
Arbetsmiljön 26% 25% 28%
Hög lön 23% 26% 21%
Närhet till arbetsplatsen 16% 17% 16%
Företagskultur med bra värderingar 16% 15% 17%
Karriärmöjligheter 10% 10% 10%
Förmåner såsom friskvårdsbidrag, lunchförmåner, pension, tjänstebil 7% 8% 7%
Jämställdhet 5% 3% 7%
Ansvarstagande kring klimat och sociala frågor 3% 4% 3%
Starkt varumärke 3% 5% 2%
Mångfald 1% 2% 1%
Annat 2% 2% 2%
Tveksam/vet ej 1% 1% 1%

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in