Var fjärde svensk missnöjd med arbetsgivarens insatser mot psykisk ohälsa

Av på 10 maj, 2022

25 procent. Så många svenskar skrotar arbetsgivares insatser mot psykisk ohälsa och stress. Det visar en färsk undersökning från Kantar Sifo. Mest missnöjda är de som arbetar med transporter, logistik, lager- och postverksamhet. ”Arbetsgivares bristande insatser är ett stort problem och det behövs krafttag för att stävja trenden med ökade sjukskrivningar” säger Allireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken för sjukfrånvaro i Sverige idag, visar siffror från Försäkringskassan. I en helt ny undersökning, framtagen av Kantar Sifo på uppdrag av den digitala psykologtjänsten Ahum, uppger var fjärde person att de upplever att arbetsgivarens insatser mot psykisk ohälsa bland de anställda är dåliga. 

– Var fjärde arbetstagare runt om i landet är missnöjd med sin arbetsgivares insatser mot psykisk ohälsa. Givet att det är den främsta orsaken för sjukfrånvaro är det oerhört tråkiga siffror och ett problem att ta på allvar, säger Allireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum. 

De branscher vars arbetstagare är mest missnöjda är Person-/godstransporter, Logistik, lager- och postverksamhet, där hela 39 procent angett att insatserna är ganska eller mycket dåliga. Detta följt av branscherna Utbildning och forskning (32 %) och Hälso-/sjukvård och omsorg (28 %). 

– Det är arbetsgivarens ansvar att uppmärksamma, synliggöra och arbeta proaktivt med alla typer av risker för att förebygga att någon blir sjuk. Arbetsgivare måste också erbjuda insatser och lösningar som ökar sannolikheten för att tillfriskna oavsett hur, var, när problematiken uppstått, fortsätter Allireza Aromäki Ghahremani.

1 av 5 dömer ut insatserna för mental hälsa

Undersökningen visar också att en av fem personer (19 %) upplever att arbetsgivarens insatser för att främja mental hälsa bland de anställda är ganska eller mycket dåliga. 

– Alla sjukskrivningar är kostsamma, både för företag och den anställde och vägen tillbaka till arbetet kan bli lång och jobbig. Att införa proaktiva insatser för att främja mental hälsa hos de anställda har stora positiva organisatoriska effekter och kan ses som en långsiktig investering. Friska medarbetare gynnar hela verksamheten, säger Allireza Aromäki Ghahremani.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 20–24 april 2022. Totalt intervjuades 1233 personer i åldrarna 25–65 år, varav 1042 i sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. 

Hur upplever du din arbetsgivares insatser för att främja mental hälsa bland er anställda?

  Totalt Män Kvinnor
Mycket bra 16 % 20 % 13 %
Ganska bra 37 % 37 % 38 %
Varken eller 24 % 22 % 24 %
Ganska dåligt 13 % 12 % 14 %
Mycket dåligt 6 % 6 % 5 %
Tveksam, vet ej 4 % 4 % 4 %
Mycket bra + Ganska bra 54 % 56 % 50 %
Mycket dålig + Ganska dålig 19 % 18 % 20 %

Hur upplever du din arbetsgivares insatser för att motverka psykisk ohälsa, såsom stress, hos er anställda?

  Totalt Män Kvinnor
Mycket bra 11 % 13 % 9 %
Ganska bra 32 % 34 % 30 %
Varken eller 27 % 26 % 28 %
Ganska dåligt 17 % 14 % 21 %
Mycket dåligt 8 % 9 % 7 %
Tveksam, vet ej 4 % 4 % 4 %
Mycket bra + Ganska bra 43 % 47 % 39 %
Mycket dålig + Ganska dålig 25 % 23 % 28 %

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Ahum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in