Var tionde byggnadsarbetare tycker att arbetsplatsen känns osäker

By on 21 juni, 2022

Byggbranschen tillhör en av de mest olycksdrabbade branscherna. Stress och en kultur där man inte alltid tar säkerhetsreglerna på allvar är två anledningar till att fler än var tionde byggnadsarbetare inte tycker att arbetsplatsen känns säker. 6 procent uppger även att det finns svart arbetskraft på deras byggarbetsplats. Det visar Ramirentrapporten* där drygt 500 personer inom byggbranschen tillfrågats.

Även om 92 procent av de som jobbar inom byggbranschen upplever sin arbetsplats som ganska eller mycket säker, är otryggheten större bland byggnadsarbetare. Här uppger drygt 1 av 10 att arbetsplatsen inte känns helt säker och 2 av 10 att de fått stanna hemma från jobbet minst en dag pga skada eller olycka, det senaste året.

Var femte uppger att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna och 6 av 10 tycker att det ibland slarvas med säkerheten på arbetsplatsen.

– Det som framför allt slarvas med, enligt undersökningen, är användningen av skyddsutrustning. Men även avsaknaden av luftrenare eller oförsiktighet vid arbete på höga höjder och med handmaskiner, sticker ut. Såväl ledarskapet som individens eget ansvar är viktigt för säkerhetskulturen. Idag ser vi alltför många arbetsplatser där det inte får konsekvenser om man bryter mot säkerhetsreglerna. På de flesta byggarbetsplatserna finns förutsättningarna, med såväl skyddsutrustning som säkerhetsrutiner, vilket gör att vi borde kunna skapa ännu tryggare arbetsplatser, säger Erik Lindén, HSEQ-chef på Ramirent.

– Att jobba med tydliga APD-planer och en noggrann planering och uppföljning av incidenter, är ett sätt att öka säkerheten. Att ledningen bidrar till att skapa en kultur där man säger ifrån om någon tummar på säkerheten är en annan, enligt Erik Lindén.

Även svart arbetskraft är en riskfaktor på byggarbetsplatserna. I Ramirentrapporten har sex procent av de tillfrågade uppgett att detta förekommer där de arbetar. 15 procent är osäkra eller vet inte.

Anledningar till att byggarbetsplatsen inte känns helt säker:

 • 49% Stress när tidplanerna är för tighta
 • 20% Kultur att man struntar i säkerhetsreglerna
 • 19% Kollegorna följer inte säkerhetsreglerna
 • 12% Ledningen följer inte upp tillbud och olyckor
 • 11% Säkerhetsreglerna är inte tillräckligt tydliga
 • 6% Det saknas säkerhetsregler

Det här slarvas det framför allt med:

 • 33% Användning av skyddsutrustning
 • 28% Användning av luftrenare
 • 22% Oförsiktighet vid arbete på hög höjd
 • 13% Oförsiktighet med handmaskiner
 • 11% Oförsiktighet vid lyft med maskiner

(Källa Ramirentrapporten 2022)

* Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering. Läs hela rapporten på ramirent.se

Sverige
Örebronyheter

Källa: Ramirent

You must be logged in to post a comment Login