Var tredje återgår till studier efter avslutad utbildning

By on 28 juni, 2021
Arkivbild

Tre av tio som avslutade sin eftergymnasiala utbildning innan år 2005 gick tillbaka till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola någon gång före år 2018. Många återgick till studier relativt snabbt och de bytte ofta utbildningsinriktning.

CSN har tittat närmare på alla i gruppen som började betala tillbaka sina studielån år 2005. Av dem gick en tredjedel tillbaka till studier innan 2018. Av de som återgick till studier började nästan hälften sin nya studiekarriär inom tre års tid.

– Kvinnor återgår oftare till studier än män. I vår undersökta grupp återgick 35 procent av kvinnorna till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola, jämfört med 22 procent av männen, säger Hanna Rösth, analytiker hos CSN.

Byter utbildningsinriktning

Hälften av de låntagare som återgick till studier bytte utbildningsinriktning mellan sin första och sin andra studieperiod.

– Den vanligaste nya studieinriktningen var hälso- och sjukvård samt social omsorg. Den utbildningsinriktning som ökade mest mellan första och andra studieperioden var pedagogik- och lärarutbildning, säger Hanna Rösth.

Ökad skuldsättning

23 procent av dem som återgick till studier använde studiemedel för sina nya studier. Detta medförde en genomsnittlig skuldökning på 46 700 kronor för dessa låntagare.

– De som återgår till studier får lite oftare än de som inte gör det ett eller flera krav överförda till Kronofogden. Det är också något vanligare att låntagare som återgått till studier någon gång ansökt om och beviljats ett lägre årsbelopp att betala. Skillnaderna är dock små mot övriga låntagare, säger Hanna Rösth.

Det finns en rad faktorer som påverkar behovet av utbildning under livets gång. Förändringar på arbetsmarknaden, arbetslöshet, nya kompetensbehov eller felval tidigare i livet är exempel på vad som göra att en person börjar studera på nytt. Det visar tidigare undersökningar från bland annat Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa CSN

You must be logged in to post a comment Login