Var tredje bostadsrättsförening planerar att höja sina avgifter

Av på 25 juli, 2020
Arkivbild

En färsk undersökning som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB låtit genomföra visar att närmare var tredje förening har eller planerar att höja sina avgifter inom en snar framtid. Samma undersökning visar också att landets föreningar nu ser positivt på framtiden när det kommer till ekonomin.

I en ny enkätundersökning har SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB låtit närmare 400 bostadsrättsföreningar få svara på frågor rörande ekonomi och framtid. Resultatet visar att cirka 30 procent har eller planerar för att höja sina avgifter för de boende. På frågan varför avgiften avses att höjas svarar närmare varannan att de sparar inför planerade renoveringar. 19 procent uppger att höjningen beror på sparande inför oförutsedda utgifter.

Undersökningen visar dock tydligt att landets bostadsrättsföreningar är optimistiska och ser ljust på framtiden. På frågan hur man ser på de ekonomiska förutsättningarna de kommande 12 månaderna svarar nämligen 46 procent positivt och 15 procent mycket positivt. Endast fyra procent av de svarande föreningarna uppger att de ser negativt på framtiden och ingen har uppgett alternativet mycket negativt.

Corona har onekligen skapat en oro som även kommit att påverka landets bostadsrättsföreningar. Det är dock ett sundhetstecken att så pass många föreningar ser positivt på framtiden och samtidigt planerar inför oförutsedda händelser. Det är alltid en god idé att se till att ha en buffert för saker som inte går att förutse. I synnerhet i osäkra tider som vi befinner oss i just nu, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

…………….

Fråga 1: Hur ser er förening på de ekonomiska förutsättningarna de kommande 12 månaderna?

  Totalt
Mycket positivt 15 %
Positivt 46 %
Varken positivt eller negativt 34 %
Negativt 4 %
Mycket negativt 0 %
Vet ej 1 %

…………….

Fråga 2: Har er förening höjt avgiften under det senaste året och/eller planerar ni en avgiftshöjning kommande år?

  Totalt
Ja 30 %
Nej 66 %
Vet ej 4 %

Följdfråga: Om ja på fråga 2 varför har ni genomfört /planerat en avgiftshöjning (flervalsfråga)?

  Totalt
Sparande inför planerande renoveringar 47 %
Oförutsedda utgifter (renovering, reparationer etc.) 19 %
Räntehöjning 3 %
Förändrade hyresintäkter från lokalhyresgäster 1 %
Uteblivna inbetalningar av månadsavgifter 1 %
Annat 29 %

Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Bostadsrättscentrum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in