Var tredje förälder orolig över att barnen rör sig för lite

By on 13 september, 2023
Arkivbild

Var tredje förälder i Sverige, 33 procent, är orolig över att deras barn rör sig för lite, det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Svenska Bowlingförbundet.

Samtidigt visar statistik från Folkhälsomyndigheten, att endast 18 procent av Örebro läns 11-åringar får tillräckligt med rörelse i vardagen.

– Stillasittande är ett växande hälsoproblem bland både vuxna och barn, så det är fullt förståeligt att många funderar på om deras barn rör sig tillräckligt. Nu måste vi som samhälle göra det lättare för föräldrarna att omvandla sin oro till konkreta aktiviteter som får barnen att vilja röra sig, säger Peter Hodor, generalsekreterare för Svenska Bowlingförbundet.

En av tre föräldrar i Sverige, 33 procent, känner oro över att deras barn rör sig för lite – det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Svenska Bowlingförbundet. De tillfrågade har barn i åldrarna 0–18, och undersökningen visar ingen skillnad mellan mäns och kvinnors oro.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör barn och unga i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.

I Örebro län når bara 18 procent av alla 11-åringar Folkhälsomyndighetens rekommendation, vilket är något mindre än rikssnittet på 19 procent. Det visar undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomfördes 2021/2022.*

– Ännu fler föräldrar behöver förstå de negativa hälsoeffekterna av en stillasittande livsstil och få kunskap om hur man bryter den. Samtidigt kan vi inom idrottsrörelsen säkert bli bättre på att finnas där för alla barn och erbjuda dem meningsfulla aktiviteter och gemenskap, säger Peter Hodor.

Frågan som ställdes löd:

Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn och unga vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Känner du dig orolig eller inte över att ditt barn rör sig för lite? (Procent)

 

Ja, mycket orolig

4

 

Ja, något orolig

29

 

Nej, inte särskilt orolig

33

 

Nej, inte alls orolig

33

 

Tveksam, vet ej

1

.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Svenska Bowlingförbundet
* Undersökningen genomförs av Folkhälsomyndigheten vart fjärde år. Andelen 11-åringar som rör sig tillräckligt har vi fått fram genom att lägga ihop undersökningens regionala resultat för pojkar respektive flickor i varje län.
Fakta om Sifoundersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes i maj 2023 och besvarades av 1 000 föräldrar med barn i åldern 0–18 år. I Kantar Sifos panel ingår endast slumpmässigt rekryterade personer. Ingen självrekrytering används.

You must be logged in to post a comment Login