Viktigt att förhindra fusk på nationella prov

By on 13 mars, 2018
Arkivbild
Den här veckan skriver ungefär 100 000 elever i årskurs 9 det nationella provet i svenska. Totalt genomförs närmare en miljon prov varje år. Förra våren kom elever över proven i förväg som de fotograferade och spred i sociala medier. Det ledde till allvarliga konsekvenser för elever, lärare och rektorer. Den situationen måste alla hjälpas åt att undvika i år.

Vi vill påminna om hur viktigt det är att reglerna för proven följs. De allra flesta skolorna sköter det här bra men det räcker med att en skola slarvar för att proven ska läcka ut i förväg. Med mobiltelefoner och sociala medier kan provet snabbt spridas till många elever, säger Anders Boman chef på enheten för nationella prov på Skolverket.

Konsekvenser för elever och lärare
Om en rektor bedömer att elever sett provet i förväg så kan skolan använda ett ersättningsprov. Det innebär merarbete för skolan och dessutom påverkas alla elever på skolan negativt eftersom eleverna då inte kan få ett samlat betyg på provet.

– De elever som kommer över proven, fotograferar och sprider på nätet ställer till det för alla de elever som inte fuskat och som har sett fram emot att få visa sina kunskaper. Dessutom innebär ett läckt prov att uppgifter i provet inte kan återanvändas till nya elevkullar och att ta fram ett nytt nationellt prov kan kosta miljoner, säger Anders Boman.

Skärpta regler
Det finns tvingande regler kring hur skolor ska hantera nationella prov. Till exempel ska provet hållas inlåst innan det ska användas och facit får inte öppnas förrän provet är genomfört och det ska rättas. Dessutom är det otillåtet för elever att ha med sig mobiltelefoner på proven. Med anledning av att det var flera fall av otillåten spridning förra året så har vi stramat upp reglerna genom att:

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hålls inlåsta.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login