Viktigt Natotoppmöte i Vilnius

By on 15 juli, 2023

I samband med Natos formella toppmöte i Vilnius den 11-12 juli togs ett stort och viktigt steg mot fullvärdigt svenskt Natomedlemskap, på agendan för toppmötet stod även stärkande av Natos avskräckning och försvar samt stöd till Ukraina.

Inför toppmötet möttes statsminister Ulf Kristersson, Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius måndagen den 10 juli. I ett gemensamt uttalande efter mötet åtar sig Turkiets president Erdoğan att gå vidare med ratificeringen av Sveriges anslutning till Nato så fort som möjligt. Sverige ska i sin tur fortsätta leva upp till alla åtaganden enligt det trilaterala memorandumet från Madrid.

Statsministern deltog i tre arbetssessioner där aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor diskuterades. Under toppmötet deltog även utrikesminister Tobias Billström i en informell arbetssession i utrikesministerformat tillsammans med Natos strategiska partnerländer i Asien och Stillahavsområdet. Försvarsminister Pål Jonson deltog i sin tur vid en informell arbetssession i försvarsministerformat med fokus på stärkandet av Natos avskräckning och försvar. 

Regionala försvarsplaner

Givet det försämrade säkerhetsläget var det viktigt att Natos nya regionala försvarsplaner kunde antas under toppmötet, och att man kom överens om att två procent av BNP till försvaret ska vara ett golv snarare än ett tak. 

Ukraina

Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog vid toppmötet inom ramen för det nyinrättade Nato-Ukraina-rådet (NATO-Ukraine Council), där det långsiktiga stödet till Ukraina diskuterades. I samband med toppmötet i Vilnius gjorde G7 länderna även en gemensam deklaration om säkerhetsförsäkringar till Ukraina, som Sverige också anslutit sig till både nationellt och nordiskt. Deklarationen visar tydligt hur Ukrainafrågan fortsatt präglar alla samtal om euroatlantisk säkerhet.

Det som nu kan bli aktuellt är finansiellt stöd, engelskautbildning för piloter och möjlighet att öva på svenskt territorium. Detta gör Sverige tillsammans med ett tiotal andra länder inom det som kallas F16-koalitionen. Syftet är att stötta Ukraina i uppbyggnaden av deras flygvapen genom att träna piloter, flygtekniker och supportpersonal.

Säkerhetsskyddsavtal och avtal om stöd till upphandling av försvarsmateriel

Med det säkerhetsskyddsavtal som tecknats mellan Sverige och Ukraina blir det möjligt att utbyta sekretessbelagd information mellan länderna. Avtalet möjliggör genomförandet av den orienterande utbildningen med testflygningar av Gripen, som planeras till efter sommaren. 

Avtalet om stöd för upphandling av försvarsmateriel innebär att Försvarets Materielverk (FMV) får stötta Ukraina med utbildning av personal om upphandlingar för att stärka Ukrainas förmåga på området. Samtidigt blir det möjligt för Ukraina att få tillgång till nyproducerad materiel från försvarsindustrin genom svenska avtal och upphandlingar. Det innebär att Ukraina mycket fortare kan få leveranser jämfört med att själva lägga beställningar då många länder samtidigt rustar upp sitt försvar.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login