37 miljoner till projekt för att anpassa jordbruket till ett föränderligt klimat

Av på 1 april, 2019
Klimatförändringarna kan innebära en möjlighet för svenska lantbrukare om de anpassar sig till de nya förutsättningarna. - Arkivbild

Jordbruksverket utlyser 37 miljoner till projekt för att minska jordbrukets påverkan på klimatet och anpassa jordbruket till ett förändrat klimat. Pengarna ska gå till pilotprojekt, nya samarbeten och till kompetensutveckling.

Ett förändrat klimat sätter samhället på prov både när det gäller anpassning och att snabbt ställa om till användning av fossilfri energi och lägre utsläpp av växthusgaser. En föraning om framtidens väderutmaningar fick jordbruket pröva på sommaren 2018. I takt med att klimatet förändras behöver jordbruket utvecklas för att kunna upprätthålla en hållbar produktion av livsmedel. Samtidigt behöver lantbrukare anpassa sin produktion för att minska påverkan på klimatet, öka produktionen av förnybar energi och bidra till att andra miljömål nås.

I dagsläget finns ett stort behov av kunskap om hur man konkret kan utveckla produktionen, säger Tobias Markensten, utredare på Jordbruksverket. Vi ska heller inte glömma att klimatförändringarna även innebär en möjlighet för svenska lantbrukare om de kan anpassa sig till de nya förutsättningarna.

En längre växtsäsong, möjligheter att odla andra grödor och till längre utevistelser för jordbrukets djur är några positiva aspekter som ett förändrat klimat leder till. Samtidigt finns risker med ökad och minskad nederbörd sämre skördar och risker med sjukdomar, skadedjur och att värmestress hos växter och djur ökar.

Sök stöden senast den 30 augusti
Det finns möjlighet att söka stöden till och med den 30 augusti. Stöden riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer.Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in