Årets spannmålsskörd 75 procent av det normala – men prognosen är osäker

Av på 21 augusti, 2018
Arkivbild.

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 4,2 miljoner ton, en minskning med 29 procent jämfört med 2017 och en minskning med 25 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos. Totalskörden av oljeväxter förväntas bli 0,2 miljoner ton, en minskning med 44 procent jämfört med 2017 och 36 procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren.

Huvudorsakerna till den lägre skörden är en minskning av arealen höstsådda grödor, att torkan gett lägre avkastning per hektar för både vår- och höstsådda grödor samt foderbristen som inneburit att spannmål ensilerats till foder istället för att tröskas.

– Det kommer att bli lägre intäkter för jordbruket till följd av de låga skördarna av spannmål och oljeväxter. Dessutom är skördarna av grovfoder, exempelvis gräs, avsevärt lägre än normalt. Det är för tidigt för att säga något om hur stor påverkan på jordbruket blir eftersom prisutvecklingen också måste tas med i bilden, säger Harald Svensson, chefsekonom.

Förra höstens regn ledde till mindre höstsådd
Förra årets regniga höst innebar redan då sämre förutsättningar för spannmålsskörden 2018. Regnet innebar att höstsådden försvårades vilket bidrog till att arealen högavkastande höstvete minskade med drygt en fjärdedel. Istället såddes mer vårgrödor vilka normalt har sämre avkastning. Detta skifte mellan höst- och vårsådda grödor sänker den totala skörden.

Sommarens torka sänker avkastningen per hektar
Den osedvanligt torra och varma våren och sommaren har självfallet lett till lägre avkastning för både vår- och höstsådda grödor. Hektarskörden för höstvete förväntas minska med 15 procent jämfört med år 2017. Motsvarande siffror för vårkorn är 22 procent och havre 30 procent.

Ökad ensilering ger mindre tröskade arealer
Bristen på vallfoder har lett till att arealen med spannmål som ensilerats till djurfoder bedöms ha ökat med 100 000 hektar. Arealen som tröskas har därför minskats med 10 procent jämfört med odlarnas planering i maj, vilket ytterligare sänker den totala skörden.

Ovanligt väder gör prognosen osäker
Jordbruksverkets skördeprognos baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderförhållanden och skördar. De extrema väderförhållanden som rått under våren och sommaren 2018 har medfört att det varit svårt att uppskatta skörden med den precision som modellen normalt ger. Modellen har därför justerats så att den uppskattar skördarna bättre för de få år då väderförhållanden varit mer jämförbara med årets. Till detta kan läggas svårigheten att bedöma hur stor del av arealen som ensilerats och inte tröskats. Sammantaget bedöms därför osäkerheten i årets prognos vara betydligt större än normalt.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in