Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen

Av på 16 maj, 2018
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

– Det krävs ett rejält omtag när det gäller läkarintygen, vi måste få igång en dialog med Försäkringskassan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen, enligt både jurister och chefsjurister har kraven på läkarintygen bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol

Det är en orimlig situation både för patienter och läkare. Vi vill ge en god och säker vård, att lägga orimligt mycket tid på sjukintygen och olika kompletteringar tar tid från de viktiga patientmötena, säger Heidi Stensmyren.

Läkare som ska skriva sjukintyg för människor med psykisk ohälsa har svårt att följa Försäkringskassans krav. Ångest, stress och depression låter sig inte mätas och bedömas på samma sätt som kroppsliga diagnoser. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport som presenteras idag. Och det här kan leda till helt olika bedömningar och risk för rättsosäkerhet.

Riksrevisionen rekommenderar att hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och Försäkringskassan gemensamt för en diskussion om vad som är möjligt att få fram i ett läkarintyg, vilka krav som är rimliga att ställa.

I komplexa fall är det mycket svårt att utifrån medicinsk grund avgöra arbetsförmåga och aktivitetsbegränsning. Läkarförbundet har länge har drivit dessa frågor och efterlyser en bred diskussion. Vi välkomnar Riksrevisionens rapport, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund och Ove Andersson andre vice ordförande.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in