Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

Av på 12 mars, 2019
Arkivbild.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan hantera utbetalningar på ett tillfredställande sätt.

Förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag i Sverige. Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga och det är få fel i utbetalningar till stödmottagarna. Alla svenska utbetalningar har en felprocent under 2 procent, vilket är den gräns där EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande. Men det finns en del förbättringsområden som ESV har uppmärksammat.

– Det tydligaste är att Jordbruksverkets it-system inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och jag tycker att det är bekymmersamt att det kvarstår, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Ansvariga myndigheter ska både lämna sina räkenskaper och en så kallad förvaltningsförklaring som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande fullständiga och korrekta. ESV har reserverat sig mot Jordbruksverkets förvaltningsförklaring flera gånger, så även i år. Det beror på att Jordbruksverket inte kan leverera statistik för delar av sina kontroller.

Revision av EU-medel i Sverige
Svenska myndigheter administrerar drygt 12 miljarder kronor i stöd från EU varje år. ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV lämnar varje år en rapport och ett uttalande till kommissionen om EU-medlen i fonderna har använts på rätt sätt.

Programperioder
EU-kommissionens budget utgår från en sjuårsperiod. Därför är förvaltningen av EU-medel uppdelad på olika programperioder. Finansieringen av en programperiod följer samma periodicitet som budgeten, det vill säga sju år. Nuvarande programperiod är 2014–2020.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in