Hyresgästföreningen ställer krav på rimliga hyreshöjningar för 2019

Av på 7 september, 2018

Fortsatt låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Det konstaterar Hyresgästföreningen när nu förhandlingarna om 2019 års hyror drar igång på allvar när SABO och Fastighetsägarna gemensamt har ställt krav på hyreshöjningar på 3-4 procent.

Hyresvärdarnas ställer ett omotiverat högt krav. Deras vinster har fortsatt öka, räntorna är låga och antalet tomma lägenheter är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är hyresvärdarnas avkastning mycket god. Förklaringen är enkel, det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

Inför att förhandlingsarbetet drar igång har Hyresgästföreningen analyserat bostadsföretagens och kommunernas ekonomi, de ekonomiska förutsättningarna för 2019 och samlat in enkätsvar från hyresgästerna.

– Det är betydande värden som hanteras i hyresförhandlingarna. En hyreshöjning på 2 procent innebär en intäktsförstärkning på 2,2 miljarder kronor för hyresvärdarna och en ökad kostnad för hyresgästen på 1 100 kronor per år. Det påverkar inte bara hyresgästernas ekonomi utan hela samhällsekonomin, arbetsmarknaden och tillväxten, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Man ska komma ihåg att sex av tio hushåll består av ensamstående personer, med eller utan barn, som ska klara av en eventuell hyreshöjning på bara en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar hela samhällsekonomin, säger Marie Linder.

För första gången har SABO och Fastighetsägarna lämnat en gemensam vägledning med nationella krav, där man vill att hyreshöjningarna ska ligga på 3-4 procent nästa år.

– Det är förvånande att SABO och Fastighetsägarna väljer att presentera sina krav gemensamt och utifrån ett nationellt perspektiv. Det här riskerar att låsa de lokala förhandlingarna. Vi vill se en större spridning i de lokala förhandlingarna bland annat med hänsyn till förvaltningskvalitén som varierar väldigt mycket. Det här utspelet går i motsatt riktning vilket är olyckligt. Det är på grund av att de lokala parterna utgått från lokala förutsättningar som förhandlingssystemet har fungerat. Det är okänd mark som SABO och Fastighetsägarna nu ger sig in på, säger Erik Elmgren. För hyresgästerna är det viktigt att förhandlingarna sker lokalt och utifrån lokala förutsättningar. Från Karesuando i norr till Trelleborg i söder och inte ifrån Drottninggatan i Stockholm.

Fakta om hyresmarknaden:

  • Antal hyreslägenheter 1,6 miljoner
  • Antal hyresgäster 3 miljoner
  • Total hyressumma 2 018 113 miljarder kr
  • Antal förhandlade lägenheter 1,5 miljoner
  • 37 000 hyresgäster har redan fått sin nya hyra klar för 2019 då 19 fleråriga avtal slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,85 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in