Region Örebro län – en allt mer hållbar organisation

Av på 23 maj, 2019

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, och under fjolåret togs ytterligare steg i den utpekade riktningen. Av totalt 72 indikatorer i hållbarhetsredovisningen för 2018 har 60 uppfyllts helt eller delvis.

Hållbar utveckling är ett ständigt pågående arbete, och jag skulle vilja säga att det är en grundpelare och förutsättning för vår verksamhet, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

I hållbarhetsredovisningen för 2018 redovisar Region Örebro län fjolårets hållbarhetsarbete, som utgår från Program för hållbarutveckling2017-2020, i form av 72 indikatorer. Halvvägs in i programperioden är 27 indikatorer uppfyllda, 33 delvis uppfyllda, 8 inte uppfyllda och 3 inte möjliga att följa upp med de mätverktyg Region Örebro län tillämpar i dag.

Hållbara transporter
Några av de 72 indikatorerna återfinns inom hållbara transporter, som under fjolåret var ett område där Region Örebro län hade ett extra stort fokus. Ett resultat av detta fokus är bland annat att 95 procent av kollektivtrafiken numera drivs med förnybara drivmedel. Bland de utmaningar som finns inom området är ett behov av att minska klimatpåverkan från bilresor med egen bil och att öka andelen möten som inte involverar en resa.

Ett annat fokusområde har varit hållbara måltider.

– Vi har numera menyer som är mer hälsosamma och som ger mindre miljöpåverkan tack vare att vi ökat mängden grönsaker samtidigt som vi minskat mängden kött. Men vi har fortfarande en bit kvar i arbetet med att minska matsvinnet, säger Anna Jakobsson, chef på staben för hållbar utveckling, Region Örebro län.

På inköpssidan har Region Örebro län minskat köpen av förbrukningsartiklar som innehåller farliga ämnen, upphandlat textilier av hållbara material och säkrat en elförsörjning som till 100 procent utgörs av förnybar el.

Hållbarhet är ett vitt begrepp, och handlar förutom miljö och klimat också om social hållbarhet.

Under året har vi arbetet aktivt med barnrätten inom organisationen, och vi ser att det finns ett stort intresse bland våra medarbetare. Vi arbetar systematiskt med frågan, och bör vara rustade inför 2020 när barnrättskonventionen blir svensk lag, säger Anna Jakobsson.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in