Våld mot kvinnor går inte i pension

Av på 25 november, 2019

Att motverka våld mot äldre kvinnor är allas ansvar. Kunskapen måste öka och samhället behöver ta ett större ansvar. I dag, på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, kräver PRO ett stopp på våldet.

– När våld på gator och torg är på samhällsagendan känns det viktigt att påminna om det våld som utövas i hemmen. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som får svåra och ibland dödliga konsekvenser, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Våldet går inte i pension. Tvärtom visar studier att våld kan öka eller uppstå i samband med de livsförändringar som sker vid pensioneringen. Omfattande anhörigomsorg och en isolerad tillvaro är två riskfaktorer. Ofta utövas våldet av en partner, men det finns också exempel på att vuxna barn eller personal inom omsorgen utsätter äldre personer för våld.   

– Brist på kunskap, förutfattade meningar och generaliseringar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de behöver och har rätt till. Kvinnors låga pensioner är ett hinder för att lämna en destruktiv relation. Många kvinnor har tagit hand om hus och hem, jobbat deltid i kombination med låga löner. De kan helt enkelt inte lämna sin partner av ekonomiska skäl, säger Christina Tallberg.

Äldreomsorgens personal är en särskilt viktig grupp för att upptäcka och larma när äldre kvinnor utsätts för våld. Personalen måste få utbildning och förutsättningar att agera. 

Det måste bli ett slut på våldet mot äldre kvinnor.

Regionalt
Örebronyheter

Källa PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in