​Drastisk minskning av antalet rot-företag

By on 9 mars, 2018
Antalet företag som utför rot-arbeten har minskat med 14 procent sedan 2015.

Antalet rot-företag har minskat kraftigt efter att rotavdraget försämrades 2016. Totalt har antalet företag som utför rot-arbeten i Sverige reducerats med 9 344 från 2015, när rotavdraget fortfarande var oförändrat, till 2017. Det är en minskning med 14 procent. Det visar Företagarnas granskning av statistik från Skatteverket.

2016 försämrades rotavdraget genom att avdragsrätten minskade från 50 till 30 procent. Företagarna har granskat utvecklingen i branschen efter försämringen och under perioden 2015 till 2017 syns en tydlig nedgång i antalet företag i rot-sektorn. Granskningen visar även att antalet heltidsjobb i sektorn minskar. Trots högkonjunkturen har 6 700 heltidsjobb försvunnit sedan 2015, av dessa försvann 4 500 enbart under 2017.

Värst drabbat är Skåne län där antalet rot-företag har minskat med 1 447 sedan 2015, det vill säga 17 procent. När det gäller enskilda orter finns de procentuellt mest drabbade kommunerna i Västerbotten, där Åsele har en minskning på 38 procent följt av Malå på 35 procent. I antal företag räknat har de största minskningarna efter 2015 skett i Stockholm med hela 903 företag respektive Göteborg med 425 företag.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, påtalar att nedgången var väntad och menar samtidigt att det är en del av ett bredare mönster där småföretagare får det allt svårare:

Vi varnade för att detta skulle hända redan när förslaget om en försämring av rotavdraget presenterades 2015. Samtidigt är det förändrade rotavdraget bara en i raden av flera försämringar som småföretagen har behövt förhålla sig till under mandatperioden.

Jämfört med 2015 är det hela 217 000 färre personer som köpte rot-tjänster under 2017. 

Att återställa rotavdraget och göra det enklare för mindre företag att anställa är två av frågarna som står på dagordningen när Företagarna nu genomför sin valturné och besöker 41 orter under tre månader. Patrik Nilsson pekar särskilt ut de höga kostnaderna för att anställa:

– Vi vill se en vidareutveckling av rot och göra det enklare för småföretag att anställa. I Sverige är kostnaderna för att anställa höga, och det utgör ett betydande hinder för många småföretag som vill växa men har små marginaler. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften skulle göra det enklare för många av företagen och samtidigt skapa jobb.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login