16 miljoner till föreningar i Örebro län

Av på 12 april, 2022
Arkivbild

Under 2021 delade Allmänna Arvsfonden ut mer föreningsstöd än någonsin, varav 16 miljoner kronor gick till lokala projekt iÖrebro län. Jämfört med föregående år innebar det en ökning med hela 33 procent för länet.

Totalt delade Arvsfonden under året ut 814 miljoner kronor till lokala och nationella projekt, samtidigt som ett nytt regelverk för uppföljning och kontroll infördes.

– När vi nu delar ut rekordmycket föreningsstöd är det välkommet att vi samtidigt får tydligare regler för hur vi säkerställer att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt. Vi på Arvsfonden har ett stort ansvar för att arv som förmedlas genom oss används till att utveckla Sverige – till förmån för barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Stora skillnader mellan länen

I Arvsfondens årliga Projektbarometer kartläggs hur projektmedel fördelas per invånare i Sveriges alla län. I årets barometer placerar sig Örebro län på plats 9, med ett genomsnittligt projektanslag på 52 kronor per invånare. Totalt betalades 16 miljoner kronor ut till åtta projekt i länet. Hällefors Ishockeyklubb var den förening som tilldelades störst anslag: 5 miljoner kronor, för att bygga en ny padelhall.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Den största delen av Arvsfondens pengar går till utveckling av nya verksamheter, metoder och hjälpmedel, men totalt 217 miljoner gick under förra året till att bygga lokaler och anläggningar. Det är nästan är en fördubbling jämfört med fem år sedan.

– Det är positivt att det nu finns möjlighet för Arvsfonden att finansiera projekt som riktar sig även till äldre. Det hoppas jag att fler föreningar och kommuner kommer få upp ögonen för, säger Hans Andersson.

Projektbarometern: Fördelning av projektanslag i samtliga län

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare i länet

Ranking

Jämtland

17 miljoner kr

129 kr

1

Västerbotten

31 miljoner kr

113 kr

2

Gävleborg

30 miljoner kr

104 kr

3

Kronoberg

18 miljoner kr

89 kr

4

Gotland

4 miljoner kr

66 kr

5

Norrbotten

16 miljoner kr

64 kr

6

Skåne

88 miljoner kr

63 kr

7

Värmland

15 miljoner kr

53 kr

8

Örebro

16 miljoner kr

52 kr

9

Kalmar

11 miljoner kr

45 kr

10

Dalarna

12 miljoner kr

42 kr

11

Blekinge

6 miljoner kr

38 kr

12

Västra Götaland

65 miljoner kr

37 kr

13

Södermanland

11 miljoner kr

36 kr

14

Stockholm

77 miljoner kr

32 kr

15

Östergötland

14 miljoner kr

30 kr

16

Västernorrland

7 miljoner kr

29 kr

17

Halland

9 miljoner kr

26 kr

18

Västmanland

7 miljoner kr

25 kr

19

Uppsala

8 miljoner kr

20 kr

20

Jönköping

7 miljoner kr

19 kr

21

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Allmänna Arvsfonden
Den totala summan 814 miljoner kronor är den högsta som Arvsfonden delat ut i projektanslag under ett enskilt år. Av dessa gick 469 miljoner till lokala projekt, medan 345 miljoner gick till projekt på nationell nivå. Projektbarometern 2021 visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delas ut. Jämtland var det län som under 2021 fick mest projektstöd – 129 kronor per invånare. Det län som fick minst projektstöd var Jönköpings län med 19 kronor per invånare.
För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga projekt på nationell nivå rensats bort.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in