35 år efter steloperation är resultaten fortfarande glädjande

By on 13 mars, 2020
L-huset, Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson

Forskning visar att barn och ungdomar som stelopererats för cirka 35 år sedan har god ryggfunktion och hög livskvalitet. ”Det har funnits en oro att steloperation i ett framåtlutat läge kan ge framtida besvär. De goda långtidsresultaten är anmärkningsvärda”, säger forskare Anders Joelson, specialistläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

På 80-talet genomgick 40 barn och ungdomar steloperation i ländryggen på grund av så kallad höggradig kotglidning. Det innebär att kotan glidit mer än 50 procent i jämförelse med den undre kotan i ryggraden. Genomsnittsåldern på deltagarna i studien var 15 år och det var 30 flickor och 10 pojkar. Oron som fanns efter en steloperation var att ryggen skulle få ett onaturligt rörelsemönster och att det skulle kunna ge framtida problem.

Tekniken som användes på 1970-talet var att lägga in bentransplantat för att få ryggen att läka ihop. Sen fick man ha ryggen i gips i tre månader och därefter tre månader i korsett. Ungdomarna missade en stor del av skolåret när de var sängliggande.

– Den teknik vi använder idag ser annorlunda ut. För att få kotorna att läka ihop så skruvar vi ihop dem med skruvar och har stag mellan kotorna. Man använder en kombination av bentransplantation och stag nu för tiden, säger Anders Joelson, specialistläkare på ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Idag får patienterna åka hem efter några dagar på sjukhus. Sen kan de gå tillbaka till skolan. Innan operation har de haft smärta i rygg och ben men efter operation har de inte ont längre.

– Steloperationen gjordes i det läge kotorna befann sig, vilket var framåtlutat, och man gjorde inget försök att lägga kotorna tillrätta på grund av de risker för nervskada som finns då man ändrar på kotornas läge, säger Anders Joelson.

Hög livskvalitet

Den långtidsuppföljande forskningen visar att patienterna hade god funktion i ryggen, hög livskvalitet och arbetade i samma omfattning som normalbefolkningen i landet.

– Våra resultat visar att barn och ungdomar kan opereras för kotglidning utan att kotorna läggs tillrätta utan att man riskerar negativa effekter på smärta och funktion i vuxen ålder, avslutar Anders Joelson.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

You must be logged in to post a comment Login