90 % vill söka jobb fördomsfritt – men företagen hänger inte med

By on 13 september, 2018

Idag släpper TNG en unik rapport med jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering. Det är första gången i Sverige som en undersökning genomförs med fokus på jobbsökare och deras upplevelse av att söka jobb objektivt och rättvist. Resultatet visar att ca 90 % kan tänka sig att söka jobb fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på att många arbetsgivare inte lyckas bemöta jobbsökarnas krav på en fördomsfri process.

Undersökningen genomfördes av rekryteringsbolaget TNG våren 2018 via en enkätundersökning bland över 1000 jobbsökande. Det är en unik undersökning då ingen i Sverige tidigare har genomfört liknande research med fokus på de sökandes upplevelser av fördomsfri rekrytering. 

I rapporten, på närmare 50 sidor, presenteras ett omfattande statistikunderlag kring vilka krav och förväntningar jobbsökare har på chefer och företag under hela rekryteringsprocessen. Resultatet är nedbrutet baserat på demografi och bransch där speciellt resultatet från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR lyfts fram.

Resultatet visar att en majoritet bland jobbsökarna är mogna att frångå den traditionella processen och istället söka jobb fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar, verktyg och omvänd rekryteringsprocess, i allt högre utsträckning är möjligt.

53 % av respondenterna är positiva till att inte skicka med foto när de söker jobb. 49 % ger tummen upp till anonyma ansökningar och 60 % söker gärna jobb utan att behöva uppge sin ålder.

Samtidigt uppger 73 % att de tror sig någon gång ha blivit bortvald vid en rekrytering på grund av faktorer som ålder, kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller utseende. Över hälften svarade även att de upplevt att arbetsgivare redan i platsannonsen efterfrågar sökande av ett visst kön eller ålder.

84 % tycker rekryteringsprocesser tar för lång tid

Att dagens jobbsökare förväntar sig en transparent process med snabb och löpande respons står klart av undersökningen. 65 % vill ha information så fort något nytt händer, och 86 % vill få besked så snabbt som möjligt när de inte längre är aktuella för ett jobb de sökt.

Trots detta uppger 49 % att de inte brukar få någon återkoppling när deras ansökan inte längre är aktuell. Och så många som 84 % upplever att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid.

Här framträder en bild av en arbetsmarknad där många är redo att söka jobb fördomsfritt och transparent, men där företag och rekryterande chefer inte riktigt är med på noterna. Något som enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, är oroväckande:

Att man inte lyckas bemöta kandidaterna på det sätt de önskar är inte hållbart på en marknad där det på många håll råder kompetensbrist. Om företag inte lyckas attrahera nya medarbetare är den svenska konkurrenskraften internationellt på sikt hotad. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att ta till vara på all kompetens i samhället. Och hålla fördomar och subjektiva tolkningar långt borta från rekryteringsprocesser.

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
1 522 respondenter deltog i undersökningen under våren 2018. Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.
Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, StepStone, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett representativt och slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.
Under hösten 2018 kommer TNG löpande släppa fördjupande artiklar kring resultatet från rapporten, samt branschspecifika guider kring hur jobbsökande inom olika yrkesområden vill bli bemötta under en rekryteringsprocess.
 

You must be logged in to post a comment Login