Afghanistan: Krig, torka, matbrist och covid-19 en mardröm för civilbefolkningen

Av på 14 augusti, 2021
Foto: IFRC

Hundratusentals människor befinner sig idag i riskzonen i takt med att striderna i Afghanistan intensifieras. Samtidigt är landet hårt drabbat av torka, en av de allvarligaste som man någonsin upplevt. Miljoner människor går hungriga varje dag och tillgång till rent vatten är bristfällig. Situationen är djupt alarmerande och hjälpbehoven stora.

När det gäller de pågående striderna talar intensiteten sitt tydliga språk. Sedan 1 augusti har drygt 4 000 skottskadade patienter behandlats på 15 vårdinrättningar som drivs tack vare stöd från Internationella rödakorskommittén (ICRC).

− Situationen är skrämmande. Hem har blivit totalförstörda, personal och patienter utsätts för enorma risker och kritisk infrastruktur som sjukhus, elektricitet och vattensystem har skadats. Användandet av explosiva vapen inne i städer har också en urskillningslös inverkan på befolkningen, och många familjer har inget annat val än att fly för att hitta en säkrare plats. Detta måste få ett slut, säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset.

Dessvärre är tillgången till sjukvård kraftigt begränsad på grund av skador på vårdmottagningar och brist på medicinskt utbildad personal. Elnätet är utslaget i flera omstridda städer och vattensystem på vissa platser fungerar knappt. Men för att fly undan våldet krävs både transport och ekonomiska möjligheter, något som många familjer saknar.

ICRC och Afghanska Röda Halvmånen gör allt de kan för att evakuera skadade. Enbart i juli tog ICRC hand om nästan 13 000 patienter med vapenrelaterade skador. En siffra som troligtvis kommer öka den här månaden när strider bryter ut i fler tätbefolkade områden. Även kvarlevor av dem som dödats i konflikten transporteras.

Sammantaget är hjälpbehoven stora. Mer än 18 miljoner människor har drabbats av den väpnade konflikten, torka, matbrist och covid-19 och behöver humanitär hjälp för att klara sig.

− Våra katastrofteam har ryckt ut för att bistå familjer i torkdrabbade områden med nödhjälp, mat och kontantstöd. Detta är möjligt tack vare den respekt som föreningen åtnjuter av stridande parter, säger Dr Nilab Mobarez, ordförande för Afghanska Röda Halvmånen.

IFRC vädjar om drygt 140 miljoner kronor till Afghanska Röda Halvmånen för inköp av mat och grödor samt hjälp till människor att försörja sig. Hjälpinsatsen omfattar 280 000 människor i 13 av de värst drabbade provinserna.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in