Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

Av på 11 januari, 2021

En ny studie från Högskolan i Gävle visar att naturen är den överlägset största resursen när högskolornas akademiker behöver hantera stress och distansarbete under coronapandemin.
 
I en ny studie har forskare undersökt vilka metoder akademiker vid universitet och högskolor i Sverige använt sig av för att bemästra coronapandemin, men också hur de klarar av att arbeta hemifrån under krisen.

Naturen viktigast
Studien visar att naturen är den viktigaste källan för att bearbeta de tankar och känslor som väcks av Covid-19-krisen. En majoritet, 56 procent, säger att naturen har varit en viktig resurs för dem att hantera stress och distansarbete under krisen.

– Tre av de fyra vanligaste metoderna för att hantera pandemin har att göra med kopplingen till naturen. Den blir en stärkande resurs där man kan lyssna på ljudet av den omgivande naturen och göra olika utomhusaktiviteter, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.

“Andlig” utan att vara religiös
Vanligt är också att få kraft i tanken att livet är en del av en större helhet, så många som 45 procent har dessa tankar, och att hantera krisen i ensamhet. Nästan 3 av 10 säger att de ofta hanterar denna kris genom att bara vara ensamma och försjunka i meditativ begrundan.

– Kvinnor som bor i större städer har dessa tankar oftare än män, det är också vanligt med en tro på en inneboende andlig kraft som kan hjälpa. Att vända sig till religionen för stöd är mindre vanligt, säger Fereshteh Ahmadi.

Familjen ger livsmening
När forskarna tittar på resurserna som används för att hantera krisen, snarare än de specifika metoderna för att bemästra den, är familjen den främsta källan för att finna livsmening under Covid-19-krisen.

– Så många som 96 procent säger att familjen ger livsmening i utsträckningen något, mycket eller ganska mycket och näst viktigast är vänner. Det vi kan notera är att religion och andlighet för majoriteten inte ger livsmening.

En majoritet svarar också att de har stark förmåga att återhämta sig och att de har en god hälsa, särskilt så bland män och medelålders akademiker, säger Önver Cetrez.

Nöjda med hemarbete om arbetsbördan inte ökar
De flesta är nöjda med att arbeta hemifrån, 61 procent är mycket nöjda eller nöjda och endast 25 procent är missnöjda.

– Viktigt att påpeka här är att det är de som upplever sig ha samma eller mindre arbetsmängd när de nu arbetar hemifrån, som tenderar att vara mer nöjda.

– De i medelåldern är mer nöjda än de yngre och äldre, kanske har det att göra med att man har barn hemma och då får med tid med dem, säger Fereshteh Ahmadi.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Högskolan i Gävle

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in