Andningsmask med liten centrifugalfläkt minskar risken för sömnapné

Av på 2 februari, 2019

Många personer över 40 år drabbas av problem med sömnapné vilket innebär att de får upprepade andningsuppehåll när de sover. Vanligtvis är andningsuppehållen 20 till 30 sekunder långa, men ibland kan de pågå i upp till en minut eller längre.

Det finns dock hjälp att få för den som har problem med andningsuppehåll och ett av dessa hjälpmedel är att använda andningsmask. En mycket viktig komponent i dessa andningsmasker är de små men samtidigt kraftfulla, och inte minst tysta, fläktar som ska ge en kontrollerad tillförsel av luft. ebm-papst har utvecklat en sådan centrifugalfläkt med beteckningen RV-45.

Uppskattningsvis är det mer än 10 % av alla över 40 år som har problem med andningsuppehåll och det är betydligt fler män än kvinnor som drabbas. De medicinska effekterna av andningsuppehåll kan bli allvarliga med exempelvis högt blodtryck, hjärtrytmstörningar och hjärtinfarkt.

En beprövad terapi är tekniska hjälpmedel som stöder kroppens egna andningsreflexer genom injektion av luft och ett sådant hjälpmedel är andningsmasken med ebm-papst nyutvecklade centrifugalfläkt. Fläkten är konstruerad med hänsyn till de krav som ställs på lång batteridrift vilket är ett krav för mobila sömnterapimasker. Fläkten RV-45 kan också användas i andra tillämpningar inom medicinsk teknik bl a ventilationslösningar inom intensivvård och mobila luftfilterprodukter som andningsskydd.

Tillförlitligheten hos medicinsk utrustning och deras olika komponenter är mycket viktig. När andningsmasker används i hemmamiljö, eller som ventilator i intensivvården, ställs det också stora krav på användarvänlighet och enkel skötsel. Även en låg ljudnivå är viktigt.

Om till exempel en andningsmask används under sömnen måste själva driftsenheten med fläkten placeras nära användaren och får då inte ha en ljudnivå som stör den som sover. För att uppfylla alla dessa krav utvecklade ebm-papst tekniker i St. Georgen centrifugalfläkten RV-45. Fläkten är säker, effektiv och mycket tyst.

Enkel princip men avancerad teknik
Principen för hur en andningsmask med ventilator fungerar är lätt att förstå. Lufttrycket som alstras av fläkten blåser upp lungorna och stöder därmed andningen. Tekniken bakom är dock avancerad. Den kräver en hög dynamisk fläktdrift vilket betyder mycket snabba hastighetsförändringar. Det är emellertid inte lätt att implementera och kombinera kraven på en jämn och samtidigt dynamisk drift.

De biologiska egenskaperna hos andningen kräver nämligen en snabb och jämn kontroll av luftflödet och trycket. Det är till exempel ofta nödvändigt att generera ett högt och mycket kort ”blåstryck” i början av inhalationssekvensen. Detta tryck öppnar den slutna och mjuka gommen och låter luft komma in i luftröret. Detta ”första höga lufttryck” får dock endast appliceras under ett mycket kort ögonblick och ska därefter stiga snabbt, men inte plötsligt, för att ge gommen den tid som krävs för en utvidgning av luftröret.

Efter att gommen och luftröret öppnats måste trycket snabbt minskas till den inhalationsnivå som föreskrivits för en viss person och det ska sedan hålla sig kvar på denna nivå. För att matcha patientens andning krävs det att luftflödet och trycket ständigt justeras. För en obehindrad utandning måste trycket snabbt sänkas, men det får inte ske abrupt. Andningsdynamiken har som regel en kontrolltid på cirka 200 ms med volymflöden runt 150 l / min och tryckfluktuationer från 400 Pa till 2000 Pa. Trycket bör hållas så lågt som möjligt och aldrig överstiga 3 500 Pa för att undvika lungskador.

Samtidigt är det viktigt med en justerbar luftflödeshastighet för att man på ett tillförlitligt sätt ska kunna kompensera för läckage t.ex. i andningsmasken på grund av dålig passform eller hos manliga användare med skägg. För att reglera den nödvändiga variationen i volymflöde och tryck krävs det att centrifugalfläktens hastighet snabbt kan ökas eller reduceras. ebm-papst fläkt RV-45, som har optimerats med avseende på aerodynamik och motordynamik, ger det nödvändiga luftflödet. Trots starkt varierande driftsförhållandena uppfyller RV-45 mycket höga krav på en låg ljudnivå. Den låga ljudnivån, endast 43,5 dB(A), är ett resultat av att aerodynamiken hos fläkten på ett optimalt sätt har anpassats till applikationen. Både vid höga och låga varv reduceras luftflödesbullret betydligt.

Mycket kompakt
RV-45 är konstruerad för användning i CPAP (kontinuerligt positivt lufttryck) och för drift med automatisk tryckjustering (APAP / auto APA och BiLevel / BIPAP). Fläktens EC-motor har underhållsfria kullager med en uppskattad livslängd på cirka 50 000 timmar. Detta motsvarar en användning av en andningsmask i cirka 6 250 nätter vilket motsvarar 17 år med 8 timmars sömn per natt. En särskild kontrollmodul har utvecklats speciellt för motorn och möjliggör en enkel hastighetsreglering och för kunden innebär det också att den ger tillgång till en bekväm plug & play-lösning i många olika typer av applikationer.

Förutom i andningsmasker förenklar kontrollmodulen vid medicinska och industriella tillämpningar t.ex. för dynamisk ventilation av bränsleceller, luftfilterteknik, förpackningsmaskiner, rökdetekteringssystem, kretskortsproduktion eller avgassystem för lödnings- och svetsgaser. Centrifugalfläkten RV-45 finns både i 12 V och 24 V DC versioner och kräver ett så litet monteringsutrymme som 64 x 64 x 55 mm. Trots det kompakta formatet har fläkten en kapacitet på hela 540 l/min och en maximal tryckökningskapacitet på över 5 000 Pa.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in