Ännu inga höstmoln över bostadsmarknaden – priserna steg på bred front i september

Av på 1 oktober, 2021
Arkivbild

Den prisuppgång på bostäder som skedde i augusti efter nedgången under sommarmånaderna fortsatte även under september i samtliga regioner i Sverige, med undantag för småhus i Södra Sverige. Trots tappet under sommaren är lägenhetspriserna nu åter på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö.

För villorna gäller samma sak med undantag för Storstockholm och Södra Sverige. Ännu syns därmed ingen höstavmattning. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under september.

Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner i september…

Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner under september. Som mest steg de i Norra Sverige (2,7 procent) och som minst i Stormalmö (0,5 procent).

– Vi hade räknat med att bostadspriserna skulle stiga i augusti. Det brukar bli en skjuts uppåt efter semestrarna. Men jag hade nog trott på en lite mer återhållsam ökning i september i takt med en återgång till mer normala konsumtionsmönster. Nu har ju flera av coronarestriktionerna visserligen nyligen tagits bort, så vi får se om det får större betydelse för konsumtionsmönstren från oktober och framåt, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Trots nedgången under delar av sommaren är nu lägenhetspriserna tillbaka på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö, säger Robert Boije.

…och det gjorde även villapriserna med undantag för i Södra Sverige

Även villapriserna steg på bred front under september. Som mest steg villapriserna i Storgöteborg (3,7 procent). I en region, Södra Sverige, föll däremot priserna (-1,6 procent). Villapriserna har ökat betydligt mer än lägenhetspriserna sedan årsskiftet med undantag för i Norra Sverige där de ökat ungefär lika mycket.

– Hittills i år har villapriserna gått som tåget och ökat betydligt snabbare än lägenhetspriserna. Skälet till det är välkänt vid det här laget. Bostadsyta har blivit mer viktigt och centralt läge mindre viktigt som en följd av ökat hemarbete under pandemin. Som det ser ut sett till den information som ges i debatten verkar de flesta arbetsgivare nu börja tillämpa någon form av hybridmodell där de arbetstagare som kan göra det tillåts jobba hemifrån ett par dagar i veckan. Det bör rimligen innebära ett fortsatt stort intresse för stor bostadsyta, om än kanske inte lika uttalat som under tiden med stränga pandemirestriktioner, säger Robert Boije.

Se tabell med prisutveckling i olika områden i Sverige nedan.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa SBAB Bank

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in