Arbetsförmedlingen ska öka antalet deltagare

By on 22 februari, 2024
Arkivbild

Regeringen har beslutat om nya mål för Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för 2024, där framgår bland annat att Arbetsförmedlingen ska öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik.

Arbetsförmedlingen ska förbättra matchningen och stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden bland annat genom etableringsjobb, nystartsjobb och matchningstjänster samt genom att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, lönebidrag och öka antalet övergångar till utbildning, som på sikt syftar till osubventionerat arbete.

– Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi har i dag många arbetslösa samtidigt som arbetsgivare letar dag och natt efter kompetent personal. De som inte kan få ett arbete behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

I de fyra målen för Arbetsförmedlingen står också bland annat att Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa, att Arbetsförmedlingen ska bidra till det övergripande målet att andelen felaktiga utbetalningar ska minska samt att Arbetsförmedlingens arbete med en effektiv och rättssäker ärendehandläggning ska stärkas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login